Ett vildsvinsnätverk har sett dagens ljus

2020-09-22

Här kommer ett tips till dig som har erfarenhet och/eller intresse av att få in mer vildsvinskött i de offentliga köken! Nu drar MATtanken igång ett vildsvinsnätverk som är öppet för alla intresserade.

Vilka vänder sig nätverket till?

Målgruppen för nätverket är framförallt måltidschefer, upphandlare, måltidscontrollers, kockar och kökschefer. Nätverket vänder sig även till aktörer som arbetar med vildsvinsfrågan i leden innan de offentliga måltidsorganisationerna, som jägare, vilthanteringsanläggningar och grossister.

Fler myndigheter arbetar för mer vildsvin på tallriken

Utöver Jordbruksverket så har även Livsmedelsverket, Länsstyrelserna och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) fått särskilda uppdrag inom regeringens Vildsvinspaket. Syftet är att ge konsumenterna större tillgång till och utbud av vildsvin som livsmedel.

Vildsvinspaketet är en del av den nationella livsmedelsstrategins handlingsplan.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider