En handbok för minskat matsvinn i all ära – men hur lyckas man i praktiken?

2020-04-03

Nu är Göteborgsmodellen nationell, vad tycker ni om handboken för minskat matsvinn i offentliga kök?

Det är jättebra att den är tillgänglig för alla och att tallrikssvinnet också är en del av handboken.

Vilken nytta har egentligen en handbok? Kommer den minska matsvinnet?

Det är jätteviktigt att ha samma rutiner så att alla arbetar på samma sätt. Det är viktigt att man har lokala nyckelpersoner som är ansvariga för arbetet med matsvinn. Alla behöver förstå varför man ska göra detta och arbetet behöver vara lustfyllt. Det är bra att visa resultaten på arbetsplatsträffar.

Hur får man handboken att bli använd?

Chefer och ledning behöver ta ett beslut kring ATT man ska jobba med matsvinnsfrågan och efterfråga resultat.

Göteborgs stad har lyckats att halvera köks – och serveringssvinnet på två år. Vad är dina tre bästa tips för att lyckas med detta arbete?

  • Tips 1: samla alla medarbetare för en utbildning där man berättar varför man ska arbeta med detta och förstå att tillsammans gör vi skillnad.
  • Tips 2: utse nyckelpersoner som har ansvar för frågan och coachar köken
  • Tips 3: ta beslut om att detta SKA göras och att det inte är valfritt.

Hur ska verksamheterna göra för att det inte ska bli en tillbakagång? Hur ska de orka hålla i?

Nyckelpersonerna har en avgörande roll samtidigt som det är viktigt att ledningen fortsätter att fråga efter siffror och följa hur arbetet går.

Hur jobbar ni själva vidare för att fortsatt minska matsvinnet?

Projektet (Göteborgsmodellen för mindre matsvinn) avslutades 2018 och sedan dess följs siffrorna upp en gång i halvåret. Staden genomgår just nu en omorganisation och matsvinnsfrågan har tyvärr blivit mindre prioriterad och siffrorna har gått upp något. Den nya organisationen innebär uppdelning utifrån verksamhetsområde (förskola, skola och äldreomsorg) vilket kommer göra det lättare att jobba med matsvinnsfrågan framöver.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider