Den internationella matsvinnsdagen 29 september – perfekt läge att mäta matsvinnet!

2020-09-11

2020 är det premiär för FN:s internationella matsvinnsdag. Den går internationellt under namnet “the International Day of Awareness of Food Loss and Waste” med förkortningen och hashtaggen #IDAFLW Det handlar om att uppmärksamma problemet med matsvinn och möjliga lösningar för att uppnå mål 12.3 i Agenda 2030 – att halvera matsvinnet!

Hela världen uppmärksammar matsvinnet

Alla länder i världen uppmanas att särskilt fokusera på matsvinn just den här dagen. En del länder har gjort hela veckan runt 29 september till en särskild matsvinnsvecka. Vi i Sverige vill såklart också hänga på!

En kommunikationssatsning planeras för att vi konsumenter ska få syn på vårt matsvinn. Håll utkik efter mer info kring detta!

Passa på att mäta matsvinnet i offentliga verksamheter kring den 29 september!

Ni inom offentliga måltider kan också bidra till att öka medvetenheten om matsvinn! Varför inte passa på att mäta ert eget svinn veckorna runt den 29 september (vecka 40 och 41)? Hänger ni på?

Självklart går det bra att mäta andra veckor också. Det viktigaste är att mäta, så att vi kan följa utvecklingen och förstå var matsvinnet uppstår!

Nytt etappmål för minskat matavfall

I juni antog regeringen ett etappmål för minskat matavfall. 2020 kommer att vara basår för siffror på matavfall. Dessutom ska siffror på matavfall (alltså både oundvikligt matavfall och sådant som kan undvikas, också kallat matsvinn) rapporteras in till EU enligt det nya avfallsdirektivet.

Därför är det viktigt att Livsmedelsverkets kartläggning också kan ge ett svar på hur stort det totala matavfallet är. Förutom matsvinnet vill vi alltså att ni i tillagningsköken mäter allt matavfall och även rapporterar den siffran. Läs mer om det på webbsidan om kartläggningen.

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider