Coronaviruset – vad behöver offentliga kök tänka på?

2020-03-13

Det är viktigt att vi alla tar ansvar för att begränsa smittspridningen av coronaviruset. Offentliga restauranger kan bidra på flera olika sätt även om inget tyder på att viruset kan spridas via mat och dricksvatten. Här kommer en uppdatering på aktuellt kunskapsläge 13/3 2020.

COVID-19 är en luftvägssjukdom som orsakas av ett nytt coronavirus. Sjukdomen påminner om influensa, med feber och hosta. De flesta blir lindrigt sjuka, men äldre och personer med underliggande sjukdom kan drabbas av allvarligare sjukdom. Om du har förkylningssymtom, ska du enligt Folkhälsomyndighetens nuvarande rekommendationer (12/3 2020) stanna hemma och undvika att träffa andra.  (se länkar nedan)

Sprids via nysningar, hosta och direktkontakt – inte mat!

I nuläget vet vi att coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten. Viruset förökar sig heller inte på livsmedel.

Utanför människokroppen har viruset kvar sin infektionsförmåga en tid. Tiden varierar men det kan vara några timmar upp till några dagar. Det är inom detta “tidsfönster” som kontaktsmitta via ytor och redskap möjligen skulle kunna ske, exempelvis när människor tar på en yta med virus och sen för handen till mun, näsa eller ögon. Det har inte rapporterats om att någon har smittats med det nya coronavirus genom ta på ytor med viruset.

Jobba frisk

Stanna hemma vid förkylningssymtom. 

Håll rent

Se till att det är lätt för matgästerna att tvätta händerna med tvål och vatten både före och efter måltiden. Se även till att det finns möjlighet att torka händerna. Som vanligt är det viktigt med rengöring av utrustning, redskap och beredningsytor.

Livsmedelsverket bedömer att det inte behövs särskilda hygienråd för livsmedelshantering på grund av coronaviruset. Exempelvis behöver livsmedel inte kasseras om de enligt normala rutiner hade kunnat tas tillvara.

Vanliga rengöringsmedel fungerar bra

Som alltid när man ska laga och äta mat behöver händerna vara rena. Handtvätt med tvål och vatten är vårt bästa försvar mot spridning av olika typer av sjukdomar. Att ofta tvätta händerna med tvål och vatten minskar även risken för spridning av coronavirus.

Livsmedelsverkets allmänna råd om hygien när man lagar mat gäller därför fortfarande.

Det är tillräckligt att rengöra ytor och redskap med kökets ordinarie diskmedel eller rengöringsmedel för att få bort coronaviruset.

Ha beredskap för störningar

Följ kommunens eller regionens pandemiplan eller motsvarande. Läs mer om krisberedskap i offentliga kök på Livsmedelsverkets webbplats.

Håll dig uppdaterad

Håll löpande koll på företagets, kommunens eller regionens egna riktlinjer!

Andra webbplatser:

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider