Coronafrågorna fortsatt på agendan även i höst

2020-08-18

Välkomna tillbaka till en höst med fortsatt fokus och anpassning till coronaviruset! Nya vanor, rutiner och arbetssätt som snart börjar kännas normala. Vi fortsätter såklart att hålla er uppdaterade. Kom ihåg att dela med er av era erfarenheter från coronavåren till oss senast 31 augusti!

Gemensamma regler inom vård, skola och omsorg

Den 1 juli 2020 kom ny lagstiftning som gjorde att de offentliga måltidsverksamheterna inte längre lyder under reglerna för privata restauranger, utan har gemensamma råd och regler med vården, skolan och omsorgen.

Alla verksamheter ska följa Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, Grundförfattning HSLF-FS 2020:12. Åtgärder för att förhindra smittspridning kan t.ex. vara att skolan, vården och omsorgen:

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare,
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit,
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.

Gymnasieskolorna öppnar

Nu öppnar många av landets gymnasieskolor igen och då även gymnasierestaurangerna. Även här gäller alltså föreskriften som nämns ovan. Exakt hur smittspridningen ska förhindras behöver planeras för varje enskild servering då förutsättningar och lokaler ser olika ut.

Det finns möjlighet till flexibilitet i skolverksamheten under coronapandemin.

Påminnelse – berätta om era corona-konsekvenser senast 31/8!

I juni efterfrågade vi information om hur coronapandemin påverkat de offentliga måltiderna i er verksamhet. Stort tack till alla ni som redan delat med er! Det är en mycket intressant bild vi får fram av vad som hänt i offentliga måltidssverige under våren 2020 som vi ser fram emot att dela med er i höst. Men vi vill ha fler vinklar och erfarenheter! Fortsätt mejla!

Efterlysning! Coronapandemin har skakat om hela samhället och fått konsekvenser på stort och smått. Vi vet att de offentliga måltiderna påverkats och vill nu tillsammans med Folkhälsomyndigheten ta del av era berättelser. Här nedanför ser du de frågor vi har till dig som på något sätt arbetar med måltider i vård, skola och omsorg. Det går bra att svara på alla eller bara någon, kort eller långt. Det går också bra att ge ett övergripande svar utan att svara på någon enskild fråga. Vi är tacksamma om du anger vad du jobbar som. Skicka in dina svar genom att mejla till: offentliga_maltider@folkhalsomyndigheten.se.

Vi vill ha ditt mejl så fort som möjligt, men senast den 31 augusti. Insamling av information och analys kommer att genomföras under juni – september. Folkhälsomyndigheten ansvarar för den inkomna informationen, men analysen genomförs gemensamt av Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Allmänt

 • Vilka förändringar har måltidsverksamheten inom vård, skola och omsorg genomfört på grund av föreskriften ”Föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. (HSLF-FS 2020:9)”.
 • Har menyn och utbudet till matgästerna påverkats? I så fall på vilket sätt?
 • Har måltidsverksamheten samverkat med det privata näringslivet med anledning av coronapandemin? Till exempel erbjudit matgästerna att äta på privat restaurang eller anställt personal från privata näringslivet i de offentliga köken.
 • Vad upplever du har varit mest utmanande att hantera för måltidsverksamheten under coronapandemin?
 • Kan du se några positiva effekter från coronapandemin på måltidsverksamheten?
 • Har måltidsverksamheten använt sin krisberedskapsplan? På vilket sätt? Har ni identifierat förbättringsbehov?
 • Har måltidsverksamhetens tillgång på råvaror, material och tjänster påverkats under coronapandemin?
 • Har matsvinnet vid måltidsverksamheten påverkats under coronapandemin än normalt? Varför och hur har det ev. hanterats?
 • Har coronapandemin påverkat tid och möjlighet för fortbildning av personal?
 • Har coronapandemin lett till att nya arbetssätt eller metoder utvecklats och/eller implementerats?
 • Har ni eller kommer ni att utvärdera coronapandemins effekter på måltidsverksamheten?

Gymnasieskolan

 • Har gymnasieskolan erbjudit eleverna måltider under tiden för distansundervisning?
  • Om ja – Hur har det organiserats och praktiskt genomförts?
  • Om nej – Varför?

Måltider inom vård och omsorg

 • Hur har äldres situation vid måltiderna (social interaktion, personalnärvaro, tid mm) påverkats under pandemin?
 • Har coronapandemin påverkat antalet serverade måltider inom vård och omsorg?
 • Har coronapandemin påverkat förekomsten av undernäring inom vård och omsorg? Om ja, på vilket sätt?

Måltider inom LSS-boenden

 • Har coronapandemin påverkat antalet serverade måltider inom LSS-boenden?
 • Har situationen vid måltiderna (social interaktion, personalnärvaro, tid mm) påverkats under pandemin?

Coronainfo på Livsmedelsverkets webbplats

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider