Chans för offentliga kök att testa nya produkter när sjömat riskerar att bli matsvinn!

2020-04-30

En massa fin och nyttig sjömat riskerar just nu att bli djurfoder eller gå förlorad som en konsekvens av Coronakrisen. Nu finns en chans för de offentliga köken att testa nya produkter!

Sjömaten som fångas, skördas eller odlas i Sverige har nu (som en konsekvens av Coronakrisen) en mycket begränsad marknad. Hotell- och restaurangbranschen har inte möjlighet till inköp pga. låg eller ingen beläggning av gäster och stora delar av exportmarknaden är inte heller tillgänglig.

Vattenbrukarna står nu med fulla kassar och bassänger. Där simmar bland annat röding, regnbåge, gös och öring som de inte får sålt till sina ordinarie köpare. Lämnar inte fisken anläggningarna riskerar man att den måste slaktas och säljas som foderingredienser eller i värsta fall förstöras. Även andra delar av vattenbruket, så som musselodlarna, har det tufft då avsättningen för produkten inte längre finns. Delar av det svenska yrkesfisket har också svårt att få sålt sin fisk just nu vilket gör att många båtar nu står kvar i hamn.

Fiskbranschen söker nu nya marknader och hoppas att sjömaten kan köpas in till de offentliga köken!
Förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus som fortfarande har rullande verksamhet – fryst, färsk, filé eller på annat sätt förädlade produkter finns nu att få tag i.

Nu finns alltså en chans att testa nya produkter i de offentliga köken, göra en insats för att minska onödigt matsvinn i livsmedelskedjan och samtidigt stötta en bransch i kris!

Är du intresserad av att få kontakt med en lokal fiskare eller vattenbrukare kan du kontakta Veronica Andrén som är samordnare på Landsbygdsnätverket och som där leder ett fiske- och vattenbruksprojekt.

Kontaktuppgifter:
veronica.andren@jordbruksverket.se
036-15 61 61

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

På Måltidsbloggen kan du följa vårt arbete, men också ta del av den kraft och kunskap som finns ute i landet!

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider