Beredskapshandbok för offentliga måltider – nu finns chans att läsa och tycka till!

2021-10-29

Nu bjuder Livsmedelsverket in till öppet samråd där måltidschefer, beredskapssamordnare och andra berörda kan lämna synpunkter på ett första utkast till den kommande Beredskapshandbok för offentliga måltider, som nu finns tillgängligt på Livsmedelsverkets webbplats.

Offentliga måltider – en grundbult för ett fungerande samhälle

Förmågan att kunna tillaga och servera måltider inom vård, skola och omsorg är en viktig del av ett fungerande samhälle. Därför är beredskap för måltidsverksamheten en prioriterad del av kommunens och regionens beredskap.

Livsmedelsverket arbetar med att ta fram en handbok för beredskapsplanering inom offentliga måltider. Boken ska vara ett konkret stöd för beredskapsarbetet på lokal och regional nivå. Ett första utkast är nu klart – även om handbokens textinnehåll kommer att kompletteras med mallar, praktiska verktyg, illustrationer. Men redan nu finns möjlighet att läsa handboken och komma med synpunkter på hur den kan kan ge ett ännu bättre stöd i beredskapsarbetet.

Bra att veta inför läsningen

Handboken är i huvudsak framtagen för ansvarig/ansvariga för måltider inom offentlig verksamhet, men den kan läsas och användas även av andra.
Innehållet baseras på de behov och erfarenheter som framkommit vid samtal med måltidsansvariga, beredskapsansvariga samt andra relevanta aktörer, i hela landet.

Såhär lämnar du feedback

  • Läs igenom utkastet.
  • Svara på de frågor som du vill och kan. Du kan välja att svara på bara några kapitel eller alla.
  • Läs och kommentera gärna innehållet ihop med andra som du ska arbeta med eller som ansvarar för beredskapsplanering inom din organisation.

Du kan både kommentera hur du upplever boken i sin helhet och ge kommentarer på specifika kapitel. Om du inte hinner svara på allt vid ett och samma tillfälle kan du pausa och fortsätta svara senare. Senast 1 december önskar vi ditt svar.

Trevlig läsning hälsar projektgruppen, Livsmedelsverket

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Om Måltidsbloggen

Måltidsbloggen vänder sig till dig som arbetar med att utveckla de offentliga måltiderna och drivs av Livsmedelsverkets nationella kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg. Vi arbetar för att främja en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion i offentlig sektor.

Måltidsmodellen - ett helhetsperspektiv på hållbara måltider