Inspireras av andra – gruppbostad

Att lära och inspireras av varandra är ett bra sätt att utveckla sin verksamhet. Här samlar vi exempel på hur andra har gjort för att utveckla maten, måltiden och hälsan för personer med funktionsnedsättning. Har du något gott exempel som passar här? Hör gärna av dig till oss!

Material från olika LSS-verksamheter

Bra mat på vår LSS-bostad

Broschyr med enkla råd, inspiration och recept till anställda på LSS-bostäder i Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Sinnesträning kopplat till mat och måltider

I denna presentation beskriver Katrineholms kommun hur de har arbetat med sinnesträning utifrån Saperemetoden.

Lättöverskådlig information om personlig hygien i köket

Ett lättläst informationsblad om personlig hygien i köket, riktad till boende som medverkar vid matlagning. Framtaget i Borås kommun.

Arbetet med mat och måltider i Borås funktionshinderverksamhet

Informationsblad om arbetet med mat och måltider i funktionshinderverksamheten i Borås stad. Materialet är framtaget av kostpedagog Birgitta Toll.

Kosthandbok gruppbostäder LSS – arbetssätt och rutiner

Kosthandbok med arbetssätt och rutiner för gruppbostäder i Varbergs kommun.

Filmen Laga mat på egen hand

Filmen visar när Anders lagar korvgryta på egen hand i gruppbostaden. När han ska gå till affären och handla har han stöd av ett bildrecept och inköpsbilder.

Simons matpolicy

Simon har flera funktionshinder och är noga med vad han äter. Han har därför skrivit en matpolicy till sina assistenter. Policyn är väl värd att läsas och inspireras av.

Mer inspiration hittar du bland PowerPoint-presentationerna under rubriken Nätverk i menyn.

Material från andra organisationer

Appen Matglad

En lättanvänd app som hjälper till att välja, handla och tillaga mat och måltider. Den riktar sig i första hand till personer med lindriga till måttliga intellektuella funktionshinder.

Äta, röra sig och må bra

Handledning för personal i gruppbostad och daglig verksamhet. Materialet är framtaget av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting. Handledningen användes i projektet Hälsofrämjande gruppbostad.

Kunskapsguiden

För dig som arbetar med hälsa, vård och omsorg.

Mat och måltid i fokus

Utdrag ur handledning för personal inom LSS och hemtjänst. Kontakta Äldrecentrum för mer information och beställning av hela materialet.

När mat och alkohol på gruppbostaden blir ett dilemma

Rapporten, utgiven av FoU-Södertörn, behandlar livsstilsrelaterad problematik bland personer med utvecklingsstörning.

Senast granskad 2018-03-23