Råd och material – förskola

Broschyren bra mat i förskolan

Här samlar vi Livsmedelsverkets råd och material om måltider i förskolan.

Råden Bra måltider i förskolan

Råden Bra måltider i förskolan är till för att ge stöd till alla som på ett eller annat sätt påverkar kvaliteten på måltiderna, allt från beslutsfattare och förskolechefer till kockar, måltidspersonal och pedagoger. Råden uppdaterades 2016.

Rapport om måltidspedagogik

I samband med revideringen av råden Bra måltider i förskolan gjordes en litteraturgenomgång kring hur förskolan och skolan kan främja goda matvanor bland barn och unga med fokus på barns smakutveckling och måltidspedagogik. En viktig slutsats är att arbetet behöver vara långsiktigt. För att det ska upplevas som meningsfullt av barnen är det viktigt att de bjuds in och får vara delaktiga.

Några konkreta slutsatser i rapporten är:

  • Forskning tyder på att barn kan lära sig att tycka om all mat om de är i rätt omgivning och om den presenteras på ett tilltalande sätt.
  • Det är viktigt att få prova på utan tvång och på ett sätt som väcker nyfikenhet. Ett annat sätt är att använda sig av "smakbryggor", det vill säga att servera ett nytt livsmedel/smak tillsammans med något som barnet redan känner igen och tycker om.
  • Utifrån de vuxnas roll som förebilder finns ett stort pedagogiskt värde i att barn och vuxna på förskolan äter av samma mat.Studier visar att barn vågar prova fler livsmedel och rätter när de arbetat med sensorisk träning och att barn som är involverade i att laga, äta och smaka på mat får en mer positiv attityd till mat.

Film – Edvin som veckans kock

Att låta barn vara med i köket och laga mat är både lärorikt och roligt. Hur det kan gå till visas i filmen om Edvin som veckans kock. I filmen är femåriga Edvin veckans kock på sin förskola och lagar mat tillsammans med den ordinarie kocken. Veckans kock är ett sätt att involvera barnen i måltiden.

Den värdefulla måltiden

Kortfattad broschyr om värdet av bra offentliga måltider.

Måltidsmodellen

En bra måltid är mer än maten på tallriken. För att illustrera detta har vi tagit fram en modell i form av ett pussel. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje. På länken nedan kan du ladda ner Måltidsmodellen och dess olika pusselbitar. Du får gärna använda och sprida bilderna i eget material, men glöm inte att ange Livsmedelsverket som källa.

Senast granskad 2017-09-22