Barn i köket

Förskolebarn lagar mat

Att låta barnen vara med i köket kan vara både lärorikt och roligt. Det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar att barn deltar i matlagning på förskolor, fritidshem eller skolor. Den som bedriver verksamheten bestämmer själv om köket ska tas tillvara  som en pedagogisk resurs.

Vinster med att låta barnen vara med i köket

Att involvera köket i den pedagogiska verksamheten är ett sätt att ge barnen kunskap om olika livsmedel och matlagning. Det är också ett utmärkt tillfälle att lära barnen enkla hygienregler, exempelvis att det är viktigt att tvätta händerna.

Kontrollmyndigheterna, exempelvis miljöförvaltningen i kommunen, har dock möjlighet att ställa krav om förskolor, fritidshem eller skolor inte hanterar maten på ett bra och säkert sätt.

Att tänka på

Detta är viktigt att tänka på vid barns medverkan i köket:

  • Ta fram enkla rutiner som är anpassade för just er verksamhet, exempelvis kring handtvätt, kläder, råvaruhantering och förvaring. Se till att alla i köket följer rutinerna och även förstår vilka risker som finns med den mat de lagar och hur riskerna kan undvikas.
  • Se till att en vuxen finns med för hjälp och stöd.
  • Låt hygien och säkerhet bli en naturlig del av matlagningen, tillsammans med andra aspekter av måltidskvalitet såsom smak, näringsriktighet och hållbarhet.

Läs mer om säker mat i offentliga kök via länkarna nedan. Under Råd och material hittar du filmen om Edvin som veckans kock. I filmen är femåriga Edvin veckans kock på sin förskola och lagar mat tillsammans med den ordinarie kocken.

Senast granskad 2017-09-22