Kartor - Fakta om offentliga måltider

Här finns kartor som presenterar några viktiga resultat från Livsmedelsverkets kartläggning "Fakta om offentliga måltider 2018 - Kartläggning av måltider i kommunalt drivna förskolor, skolor och omsorgsverksamheter".

Knappt hälften av kommunerna anger att samtliga särskilda boenden inom äldreomsorgen serverar minst sex måltider dagligen. En stor andel kommuner (29 procent) kan inte svara på frågan. 

Senast granskad 2021-03-26