Måltider i äldreomsorgen

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Inte bara genom att ge energi och näring. Måltiden kan vara ett positivt avbrott i vardagen och bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Helt enkelt en höjdpunkt att se fram emot.

Råd om måltider  med individen i centrum

Vetenskapliga underlag för Livsmedelsverkets råd

Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras

Livsmedelsverket fick 2014 i uppdrag av regeringen att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på äldreområdet under perioden 2006–2013. I uppdraget ingick också att lämna förslag på hur måltidskvaliteten för äldre personer kan utvecklas och höjas. Här nedan kan du ta del av hela eller delar av slutrapporten för uppdraget.

Rapporten är indelad i två delar:

  1. I del I presenteras åtta konkreta förslag på framtida satsningar för bättre måltider i äldreomsorgen. Förslagen underbyggs i en efterföljande diskussion.
  2. I del II presenteras den inventering som gjordes inom ramen för uppdraget. Syftet är att ge en översiktlig beskrivning av projekt och studier som initierats från såväl regeringshåll som av mindre regionala nätverk och ideell sektor. Del II behandlar även forskningsstudier och FoU-projekt.

Använd Måltidsmodellen

En måltid är mer än maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och stämningen. Som stöd i arbetet med att sätta upp mål för och följa upp kvaliteten i stort har Livsmedelsverket tagit fram Måltidsmodellen. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje.

Senast granskad 2019-02-27