Råd och material – äldreomsorg

Råd och material om måltider i äldreomsorgen

Här samlar vi Livsmedelsverkets råd och material om måltider i äldreomsorgen.

Råden Bra mat i äldreomsorgen - under revidering

 

De befintliga råden, som fortfarande gäller, är indelade i fyra delar utifrån målgrupp:

  1. Kommunen – beslutsfattare, upphandlare
  2. Verksamhetsansvariga, biståndshandläggare
  3. Meny och mat – kostchefer, kökspersonal
  4. Omsorgspersonal

Råden går att ladda ner via länkarna nedan eller beställas i tryckt format i Livsmedelsverkets webbutik.

 

Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras

Livsmedelsverket fick 2014 i uppdrag av regeringen att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på äldreområdet under perioden 2006–2013. I uppdraget ingick också att lämna förslag på hur måltidskvaliteten för äldre personer kan utvecklas och höjas. Här nedan kan du ta del av hela eller delar av slutrapporten för uppdraget.

Rapporten är indelad i två delar:

  1. I del I presenteras åtta konkreta förslag på framtida satsningar för bättre måltider i äldreomsorgen. Förslagen underbyggs i en efterföljande diskussion.
  2. I del II presenteras den inventering som gjordes inom ramen för uppdraget. Syftet är att ge en översiktlig beskrivning av projekt och studier som initierats från såväl regeringshåll som av mindre regionala nätverk och ideell sektor. Del II behandlar även forskningsstudier och FoU-projekt.

 

Den värdefulla måltiden

Kortfattad broschyr om värdet av bra offentliga måltider.

 

Måltidsmodellen

En bra måltid är mer än maten på tallriken. För att illustrera detta har vi tagit fram en modell i form av ett pussel. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje. Via länken nedan kan du ladda ner Måltidsmodellen och dess pusselbitar. Använd och sprida gärna bilderna i eget material, men kom ihåg att ange Livsmedelsverket som källa.

> Måltidsmodellen

Senast granskad 2017-10-12