Råd och material – äldreomsorg

Råd och material om måltider i äldreomsorgen

Här samlar vi Livsmedelsverkets råd och material om måltider i äldreomsorgen.

Råden Bra mat i äldreomsorgen

Råden Bra mat i äldreomsorgen avser äldre som får hjälp med mat och måltider genom kommunen, antingen på ett äldreboende eller i det egna hemmet. Råden omfattar inte kostbehandling av olika sjukdomar. Skriften riktar sig inte heller till friska äldre som ordnar med sin mat själva.

Råden är indelade i fyra delar utifrån målgrupp:

  1. Kommunen – beslutsfattare, upphandlare
  2. Verksamhetsansvariga, biståndshandläggare
  3. Meny och mat – kostchefer, kökspersonal
  4. Omsorgspersonal

Råden går att ladda ner via länkarna nedan eller beställas i tryckt format i Livsmedelsverkets webbutik.

OBS! Just nu pågår en revidering av råden Bra mat i äldreomsorgen. De uppdaterade råden lanseras vid årsskiftet 2017/2018.

Sammanfattning av Bra mat i äldreomsorgen

Bra mat i äldreomsorgen – Kommunen

Bra mat i äldreomsorgen – Verksamhetsansvariga, biståndshandläggare

Bra mat i äldreomsorgen –  Omsorgspersonal

Bra mat i äldreomsorgen – Meny och mat OBS! Rekommendationen om tre grundkoster inom äldreomsorgen (A-, E- och SNR-kost) som beskrivs på sida 6 i råden har ersatts med nya rekommendationer utifrån Nordiska näringsrekommendationer 2012.

Nya rekommendationer för näringsriktiga måltider inom vård och omsorg

 

Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras

Livsmedelsverket fick 2014 i uppdrag av regeringen att inventera genomförda studier och projekt om måltidskvalitet på äldreområdet under perioden 2006–2013. I uppdraget ingick också att lämna förslag på hur måltidskvaliteten för äldre personer kan utvecklas och höjas. Här nedan kan du ta del av hela eller delar av slutrapporten för uppdraget.

Rapporten är indelad i två delar:

  1. I del I presenteras åtta konkreta förslag på framtida satsningar för bättre måltider i äldreomsorgen. Förslagen underbyggs i en efterföljande diskussion.
  2. I del II presenteras den inventering som gjordes inom ramen för uppdraget. Syftet är att ge en översiktlig beskrivning av projekt och studier som initierats från såväl regeringshåll som av mindre regionala nätverk och ideell sektor. Del II behandlar även forskningsstudier och FoU-projekt.

Bättre måltider i äldreomsorgen – vad har gjorts och vad behöver göras

Sammanfattning av rapporten

Del I. Förslag på framtida satsningar för bättre äldreomsorgsmåltider

Del II. Inventering av projekt/studier om måltidskvalitet på äldreområdet

 

Den värdefulla måltiden

Kortfattad broschyr om värdet av bra offentliga måltider.

Den värdefulla måltiden

 

Måltidsmodellen

En bra måltid är mer än maten på tallriken. För att illustrera detta har vi tagit fram en modell i form av ett pussel. Modellen består av sex olika områden, som alla är viktiga för att matgästerna ska må bra av maten och känna matglädje. Via länken nedan kan du ladda ner Måltidsmodellen och dess pusselbitar. Använd och sprida gärna bilderna i eget material, men kom ihåg att ange Livsmedelsverket som källa.

> Måltidsmodellen

Senast granskad 2017-03-15