Äldre i köket

Äldre dam i köket

Gemensam matlagning kan bidra till glädje, gemenskap och meningsfullhet. Det finns ingenting i lagstiftningen som hindrar att de äldre deltar i köket. Den som bedriver verksamheten bestämmer själv om köket ska tas tillvara som en resurs.

Delaktighet kan bidra till glädje och gemenskap

Många äldre har lagat mat hela sitt liv och vill gärna vara delaktiga i arbetet med menyplanering, matlagning och dukning. Gemensam matlagning kan bidra till glädje, gemenskap och  meningsfullhet.

Att tänka på

Innan ni låter de äldre vara med i köket behöver ni tänka igenom vad som skulle kunna leda till en risk, det vill säga något som gör att maten inte är säker att äta. Detta kallas för att göra en faroanalys. Det behöver varken vara krångligt eller svårt.

I praktiken innebär det att ni tänker igenom hur mat- och måltidssituationen ser ut på just ert boende. Utgå ifrån hur det fungerar i era lokaler, tillsammans med era boende och er personal. Därefter funderar ni ut hur ni ska förebygga alla risker som ni kommer på. Nästa steg blir att anpassa arbetsrutinerna i köket så att risken för att något ska hända blir så liten som möjligt. Den som är ansvarig för verksamheten är den som ska se till att rutinerna fungerar.

Anpassa arbetsrutinerna

Det är i princip ingen skillnad på de boendes eller personalens rutin för personlig hygien i köket. Att tvätta händerna, använda rena skyddskläder eller förkläde samt skydda maten när det behövs gäller för alla som arbetar i köket. Att inte låta någon som är sjuk hålla på med mat är grundläggande för att undvika smittspridning. Rent i köket ska det vara oavsett vem som arbetar.

Följande frågeställningar bör finnas med när ni skapar arbetsrutiner:

  • Vilka arbetsuppgifter är lämpliga för personen i fråga? Fungerar det att ge instruktioner och "vända ryggen till" eller behövs ständig uppsikt? Behövs något särskilt hjälpmedel?
  • Vilka uppgifter är lämpliga ur ett livsmedelshygieniskt perspektiv? Ibland kan det vara mindre lämpligt med hantering av mat som inte ska upphettas innan den äts. En del mikrobiologiska faror elimineras när livsmedel upphettas, exempelvis när potatis och grönsaker kokas, bröd eller kakor bakas i ugnen och så vidare.
  • Hur undviker ni att maten förorenas av hårstrån, skräp eller liknande?
  • Hur ser det ut i lokalen? Vilka möjligheter finns att hålla isär mat som är färdig att äta från råvaror som ska tillagas? Finns det möjlighet att tvätta händerna? Hur har ni det med arbetsytor, möjlighet att sitta ner, belysning, halkfria golv med mera?

Informera och dokumentera

När ni har resonerat er fram till vilka arbetsrutiner som behövs är det viktigt att all personal som arbetar i köket vet vad som gäller.

Faroanalysen och rutinerna behöver inte dokumenteras om det är få personer inblandade och om ni kan visa att era rutiner leder till säker mat. Skriftliga rutiner kan dock vara nödvändigt om det är många personer som deltar i arbetet, eller andra faktorer som gör det svårt att informera alla muntligen.

Senast granskad 2017-09-22