Uppdatering av NNR – NNR 2023

Just nu pågår uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR). I NNR beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på kort och lång sikt, och hur mycket av olika näringsämnen kroppen behöver. NNR är grunden för kostråden i Sverige och övriga nordiska länder. I den nya upplagan av NNR är hälsan basen, men man tar även hänsyn till miljö och klimat. Förslag till nya rekommendationer är nu ute på remiss.

I de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på kort och lång sikt, och hur mycket av olika näringsämnen kroppen behöver. NNR uppdateras ungefär vart åttonde år. Då görs en utvärdering av den senaste forskningen, och utifrån den tas uppdaterade rekommendationer för näringsämnen fram.

Vad är nytt jämfört med NNR 2012?

Människors hälsa och näringsbehov är basen i NNR. Men maten vi äter har även stor påverkan på miljö och klimat. Den nya NNR-upplagan innehåller därför för första gången rekommendationer om livsmedelsgrupper där man väger samman hälsa, miljö och klimat. Samtidigt är rekommendationerna tydliga med vad som baseras på hälsa och vad som baseras på miljö.

Vad är det för skillnad på NNR och kostråden?

Denna gång ger NNR rekommendationer om hur mycket av olika livsmedel som är lämpligt att äta. Men NNR är ändå inte samma sak som kostråd. NNR är den gemensamma vetenskapliga grunden för vad människor behöver äta för att må bra och inte belasta miljö och klimat i onödan. Med NNR som bas utvecklar sedan de nordiska länderna nationella kostråd. I det arbetet behöver man också ta hänsyn till specifika förhållanden i det enskilda landet och vilka förändringar som behövs jämfört med dagens sätt att äta. På Livsmedelsverket kommer vi till exempel titta på hur svenskarna äter idag, hälsoproblem i befolkningen, hur maten produceras och Sveriges krisberedskap. Så även om den vetenskapliga grunden är densamma kan kostråden i de nordiska länderna skilja sig åt.

Remissperiod pågår nu

Förslaget till uppdaterade näringsrekommendationer är nu ute på remiss, tillsammans med en beskrivning av vad de bygger på. Även alla vetenskapliga underlag, som är grunden för NNR-rekommendationerna, har tidigare varit ute på sammanlagt ett femtiotal remisser. Samtliga remisser har varit öppna för alla att svara på. Att arbetet är öppet och transparent är viktigt, och grunden i ett vetenskapligt arbetssätt.

De slutliga nordiska näringsrekommendationerna presenteras på Island av Nordiska ministerrådet i slutet av juni. Presentationen kommer att direktsändas på Nordiska ministerrådets webbplats, Norden.org.

Arbetssätt och finansiering

Arbetet med NNR 2023 finansieras av Nordiska ministerrådet och leds från Norge. Livsmedelsverket ingår i den projektgrupp som tillsammans med medlemmar från övriga nordiska länder planerar och genomför revideringen. Dessutom har över fyrahundra forskare och experter i Norden arbetat med de vetenskapliga underlagen till rekommendationerna. Experterna är antagna på basen av sina strikt vetenskapliga meriter, efter en tuff jävsgranskning. Det gör man för att undvika att experterna är påverkade av olika intressen.

Senast granskad 2023-03-31