Uppdatering av NNR – NNR 2022

Just nu pågår uppdateringen av de nordiska näringsrekommendationerna (NNR). I NNR beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på kort och lång sikt, och hur mycket av olika näringsämnen kroppen behöver. I den nya upplagan, NNR2022, tas i högre grad än tidigare hänsyn till fler aspekter än hälsan. Matvanorna sätts i ett sammanhang där det som är bra för miljön och hållbart för samhället också vägs in. Rekommendationerna beräknas vara klara i juni 2023.

I de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) beskrivs de matvanor som är bra för hälsan på kort och lång sikt, och hur mycket av olika näringsämnen kroppen behöver. NNR uppdateras ungefär vart åttonde år. Då görs en utvärdering av den senaste forskningen, och utifrån den tas uppdaterade rekommendationer för näringsämnen fram.

Vad är nytt jämfört med NNR 2012?

I NNR 2022 kommer det även finnas rekommendationer för livsmedelsgrupper, där man för första gången fullt ut integrerar hållbarhet. Det betyder att man i rekommendationerna för livsmedelsgrupper väger samman hälsa, miljö och klimat.

De färdiga rekommendationerna blir sedan underlag för kostråd. I det arbetet tas även hänsyn till matvanor och mattraditioner i Sverige, hälsoproblem i befolkningen och lokala förhållanden. Så även om den vetenskapliga grunden är densamma kan kostråden i de nordiska länderna skilja sig åt.

Remissperiod pågår nu

Under hösten och vintern 2022-23 har 36 kapitel om näringsämnen och 17 kapitel om livsmedelsgrupper gått ut på remiss, flera remisser är fortfarande öppna att svara på.

Arbetssätt och finansiering

Arbetet med NNR 2022 finansieras av Nordiska ministerrådet och leds från Norge. Livsmedelsverket ingår i den projektgrupp som tillsammans med medlemmar från övriga nordiska länder planerar och genomför revideringen. Dessutom arbetar över tvåhundra forskare och experter i Norden med de vetenskapliga underlagen till rekommendationerna.

Senast granskad 2023-01-31