Är insekter ett hållbart livsmedel? Ny rapport om insekters näringsmässiga och miljömässiga nytta

2021-06-30

Intresset för insekter som mat ökar och numera är det lagligt att sälja vissa typer av insekter som mat i Sverige. Men är de ett hållbart livsmedel och hur bra är de som ett hållbart alternativ till andra näringskällor i vår kost?

Insekter har förts fram som ett miljömässigt hållbart alternativ till andra proteinkällor, framförallt kött. Nyligen blev det tillåtet att sälja några insektsarter som livsmedel i Sverige, bland annat mjölmask, hussyrsa, europeisk vandringsgräshoppa och buffalolarv.

Livsmedelsverket har gjort en litteraturundersökning av näringsprofilerna av dessa insektsarter och jämfört dem med näringsinnehållet i rött kött, kyckling samt fet och mager fisk. Jämförelse har också gjorts med de etablerade vegetabiliska proteinkällorna baljväxter, bröd och andra spannmål. Den miljömässiga nyttan av insekter som proteinkälla har sammanställts.

Näringsinnehåll

Jämfört med exempelvis nöt, gris eller kyckling är insekters näringsprofiler inte så väl studerade. Men det är tydligt att näringsinnehållet i insekter varierar stort mellan arterna.

I stora drag visar studien att:

  • Proteininnehållet hos insekterna är likvärdigt med rött kött, kyckling och fisk och två till sju gånger så högt som i baljväxter, bröd och andra spannmål. Innehållet av essentiella aminosyror är jämförbart med nötkött och bönor. Insektsprotein i form av pulver kan ha större biotillgänglighet än hela insekter.
  • Fettinnehållet är likvärdigt med innehållet i rött kött, kyckling och fet fisk. Innehållet av omega-3 är jämförbart med rött kött eller kyckling, men avsevärt lägre än i fet fisk.
  • Till skillnad från andra animalier innehåller insekter fibrer. Studierna visar på stora variationer i fibermängd.
  • Järninnehållet i de undersökta insekterna ligger i nivå med rött kött och baljväxter, förutom i hussyrsa där nästan dubbla värdet har påvisats. Innehållet av folat och C-vitamin var högre i insekter som hussyrsa och mjölmask.

Näringsmässig relevans

Nyttan med att införa en ny näringskälla till kosten behöver ställas i relation till behovet. Befolkningen i Sverige har, generellt sett, inga svårigheter att få i sig tillräckligt med energi eller protein. Med en varierad kost med olika proteinkällor kan man utan problem få i sig tillräckligt av alla essentiella aminosyror.

Som järnkälla kan insekter vara intressanta då intaget generellt är lågt i vissa grupper.

Miljöperspektivet

Uppodlingen av insekter kräver mindre mark, mindre vatten och mindre mängd foder än större djur per kilo kroppsvikt och de är relativt snabbväxande. 80 % av insektskroppen är ätbar.

Den totala miljöpåverkan av produktion av insekter jämfört med andra djur är svår att mäta. Livscykelanalyser brukar användas, men resultaten är svåra att jämföra med varandra och mer kunskap och standardiserade metoder behövs.

Livsmedel ska vara säkra

Även om de har ingått i människors kost i andra delar av världen är insekter en ny typ av mat inom EU, så kallade nya livsmedel. Därför ska det undersökas om insekterna är säkra att äta innan de får säljas här. Nyligen har sådana undersökningar gjorts och några insektsarter är tillåtna att sälja i Sverige.

Risk för korsallergi

Ur hälsosynpunkt bör man känna till att flera insektsarter har visat sig framkalla korsallergiska reaktioner hos personer som är allergiska för skaldjur. För att uppmärksamma dem på det rekommenderar Livsmedelsverket företagen att ge information om riskerna i märkningen.