All fisk är inte nyttig

Ät gärna mycket fisk men undvik de med dioxiner och PCB. Det är särskilt viktigt om du är barn, ungdom eller vill bli gravid i framtiden.

Fisk är bra och nyttig mat som vi bör äta mera av. Men det gäller inte alla fiskar. Vissa fisksorter innehåller höga halter av miljögifter som dioxiner och PCB. Det gäller till exempel strömming/sill från Östersjön.

Fiskar att ha koll på

Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB.  Den som vill bli gravid i framtiden, barn, ungdomar, gravida och ammande bör därför inte äta dem oftare än högst 2-3 gånger/år. Övriga kan äta dessa fiskar högst en gång i veckan.

  • Vildfångad lax och öring från Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Även lax som är fångad i älvarna omfattas av kostråden.
  • Strömming/sill (inklusive böckling) från Östersjön och Bottniska viken. Strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming.
  • Vildfångad sik från Vänern och Vättern
  • Vildfångad röding från Vättern
  • Ål

Odlad lax och sill i butik

Den lax som säljs i affär är oftast odlad eller vildfångad i andra hav än Östersjön. Odlade laxfiskar innehåller förhållandevis låga halter miljöföroreningar, även om de odlats i Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Den mesta sillen som säljs i matbutiker kommer inte från Östersjön. Alla dessa fiskar innehåller lägre halter av miljögifterna och den fisken kan du därför äta oftare. Läs på förpackningen, eller fråga i butiken eller på restaurangen, var sillen eller laxen kommer ifrån.

Därför är dioxin och PCB skadligt för hälsan

Dioxin och PCB är mycket hälsofarliga miljögifter. I experimentella studier med djur har man sett att dioxiner och PCB kan påverka fortplantningen, immunförsvarets funktion, hormonsystemen, utvecklingen av centrala nervsystemet, samt orsaka cancer. Resultat från epidemiologiska studier av människor visar att hög exponering för dioxiner och PCB under foster- och amningsperioden kan påverka spermiekvaliteten i vuxen ålder. Andra studier antyder också att exponering för dioxiner och PCB under fosterstadiet kan påverka hormonnivåer hos nyfödda, födelsevikt, barnens motoriska och kognitiva utveckling samt ha effekter på tandemaljen.

För miljön

Andra miljöföroreningar

Senast granskad 2022-09-22