Bilder tallriksmodellen

Tallriksmodellen anpassad efter ditt behov - för dig som rör på dig i vardagen, och för dig som rör dig bara lite

Här hittar du illustrationer som visar tallriksmodellen. Bilderna är fria att använda om källa anges. 

Nedladdningsbara filer för tryck, eps-filer

Nedaddningsbara filer för webb, jpg-format

Senast granskad 2016-05-19