Riksmaten ungdom plus

Välkommen till Riksmaten ungdom plus, en undersökning där vi tar reda på vad ungdomar i åldern 16 - 19 år egentligen äter. I den här undersökningen deltar ungdomar som inte studerar eller arbetar i någon större utsträckning. Resultaten använder vi sedan för att lära oss mer om matens betydelse för hälsan, för att utveckla kostråd och för att se till att lagstiftningen hänger med och tar hänsyn till ungas matvanor.

Logotyp för Riksmaten ungdom plus

@riksmaten_ungdom

Senast granskad 2017-09-21