Riksmaten ungdom plus

Välkommen till Riksmaten ungdom plus, en undersökning där vi har tagit reda på vad ungdomar i åldern 16 - 19 år egentligen äter. I den här undersökningen har ungdomar som inte studerar eller arbetar i någon större utsträckning deltagit. Resultaten kommer att användas till att lära oss mer om matens betydelse för hälsan, för att utveckla kostråd och för att se till att lagstiftningen hänger med och tar hänsyn till ungas matvanor.

Logotyp för Riksmaten ungdom plus

@riksmaten_ungdom

Senast granskad 2018-01-04