Riksmaten Ungdom

Skolmaterial

Elev och lärare vid skolbänk. Plus loggan Riksmaten Ungdom.

Dieter, hälsa, livsmedelslarm och fuskande företag – mat är ett ämne som berör de flesta och som ofta tas upp i media. På Livsmedelsverkets webbplats finns en mängd fakta om detta. För att underlätta för dig som är lärare har vi på den här sidan samlat ihop länkar till information och material som kan användas i undervisningen i olika årskurser. Vi hoppas det kan underlätta och inspirera!

Tips på bra information för skolan

Skolmaterial för årskurs 4-6

Inspiration och lektionstips för alla årskurser

 Ekologiskt, för eller emot?

Ska man äta ekologiskt eller inte? Ska man äta kött eller inte? Äta enligt dieter eller följa kostråden?

I samhället debatteras många olika ämnen kopplade till kost och hälsa. Här kan eleverna engageras i ämnen som rör våra matvanor. Eleverna kan delas in i grupper som är för eller emot ett visst ämne, t.ex. ekologiskt producerad mat, och sedan i en debatt argumentera för sin sak. Eleverna kan även vara representanter för olika organisationer (tex Greenpeace, WWF, EU-kommissionen, Lantmännen) eller olika länder i världen. För att kunna föra en bra debatt måste de leta information om respektive organisation/land och deras ståndpunkter i frågan. Denna uppgift går att utveckla på många sätt. Nedan finns tips på några länkar som kan passa den här uppgiften.

Fakta om mat och miljö

Andra relevanta länkar

Hälsosam meny

Vad ska vi äta för att må bra? Hur ska vår livsstil vara för att vi ska må bra? Vad är det som ligger till grund för de svenska kostråden?

Här kan eleverna fundera över sina egna matvanor och beskriva vad de äter en vanlig dag (frukost, lunch, middag och mellanmål) genom att komponera en dagsmeny. Sedan kan de anpassa den efter de vetenskapligt baserade kostråd som finns. Vad behöver de ändra i menyn för att anpassa enligt kostråden? I kostråden finns också rekommendationer om fysisk aktivitet. Detta kan också tas med i arbetet för att se om de uppfyller rekommendationen eller vad de skulle behöva ändra på för att nå dit. Arbetet kan redovisas i skrift och/eller muntlig presentation. Grunden för de svenska kostråden är de Nordiska näringsrekommendationerna. Nedan finns tips på några länkar som kan passa den här uppgiften.

Om Mat och hälsa

Komponera klimatsmart meny

Hur ska maten komponeras för att vara både näringsrik och klimatvänlig? Finns det några konflikter mellan näringsriktig och klimatsmart mat?

Här kan eleverna göra två olika menyer, där den ena bara ska tillgodose de näringsmässiga aspekterna av kosten som energiintaget och fördelning av fett, kolhydrater och protein, medan den andra också ska ta hänsyn till hur maten påverkar vår miljö. Exempel skulle kunna vara att titta på hur fisk- och köttkonsumtionen påverkar miljön. Arbetet kan presenteras i skrift, muntlig presentation eller som poster där de ska motivera sina val. Eleverna får öva på att argumentera för sina val baserat på vetenskapliga fakta. Nedan finns tips på några länkar som kan passa den här uppgiften.

Livsmedelsmärkningar

Hur ska man kunna tolka alla budskap man får på förpackningarna till maten? Vad betyder egentligen märkningarna? Vem är det som står bakom märkningen? Har de ett vinstintresse eller är det en oberoende organisation?

Här kan eleverna gå ut i butikerna och botanisera bland matvarorna för att se vilka märkningar som finns på förpackningarna. Uppdraget kan vara att leta efter alla olika typer av märkningar på förpackningen, fota och sedan skicka till läraren. De kan sedan bli tilldelade några av märkningarna gruppvis för att leta information om respektive märkning. Eleverna kan redovisa resultaten som grupparbeten med presentationer, diskussioner eller skriftliga arbeten.

En annan övning kan vara att dela in eleverna i grupper och förse dem med utskrivna bilder av de olika märkningarna. Dessa bilder ska de sedan gruppera efter olika typer av märkning beroende av vad det är för typ av märkning, tex miljöengagemang, rättvis handel eller hälsoprofil. De får sedan motivera varför de har placerat de olika märkningarna tillsammans.

Eleverna får tillfälle att söka information och kritiskt granska den, samt diskutera och motivera sina val. 

Följande frågor kan vara bra för eleverna att svara på under sitt arbete:

  • Vilken organisation står bakom märkningen?

  • Vad är det för organisation? Vem/vad representerar den? Drivs den av ett vinstintresse eller är den oberoende?

  • Vilka hälso-/miljömässiga och etiska aspekter står märkningen för?

  • Vilka matprodukter kan ha märkningen?

  • Vilka kriterier måste livsmedlet uppfylla för att få ha märkningen?

Minska svinnet

Vad är matsvinn? Hur påverkar det miljön? Kan vi göra något åt det?

Detta kan vara en del i ett arbete om matens påverkan på miljön. Här kan eleverna titta på olika aktörer i samhället och hur de kan påverka för att minska matsvinnet. Hur kan staten påverka? Vad kan företagare och privatpersoner göra? Låt eleverna komma med kreativa idéer på hur vi ska minska matsvinnet på alla plan, från jord till bord så att säga. Nedan finns tips på några länkar som kan passa den här uppgiften.

Andra relevanta länkar

EU-kommissionen:
Stop Food Waste (film)

Statligt verk – vad är det?

Vad är ett statligt verk? Vad är livsmedelsverkets uppdrag? Vem är dess uppdragsgivare? Hur är organisationen uppbyggd?

Här kan eleverna lära sig om hur arbetet går till på ett statligt verk, var verkets uppdrag kommer ifrån och vilka man samarbetar med och i vilka frågor. Jämförelser kan göras med andra verk och myndigheter. Vad innebär det att vara anställd på ett statligt verk/myndighet? Det kan vara intressant att titta på det både organisatoriskt och på individnivå (t.ex. hur beslut tas och vad offentlighetsprincipen innebär). Kopplingar kan göras till det demokratiska styret vi har i Sverige, med regering och riksdag, och hur det fungerar. De olika departementen ansvarar för olika verk och jämförelser kan göras dem emellan. Här finns möjlighet för skriftliga och muntliga presentationer enskilt eller i grupper. Nedan finns tips på några länkar som kan passa den här uppgiften.

Fakta om Livsmedelsverkets verksamhet och organisation

Andra relevanta länkar

Riksmaten Ungdom

Senast granskad 2018-01-16