Vad äter ungdomar i Sverige? Resultaten från Riksmaten ungdom snart här

2018-02-01

Nu är datainsamlingen till Riksmaten ungdom och Riksmaten ungdom plus avslutad och vi är mitt uppe i sammanställning av den stora mängd information som samlats in. Resultaten kommer att ligga till grund för riskvärderingar, utveckling av kostråd och fördjupade analyser om matens betydelse för hälsa.

Riksmaten ungdom är den första rikstäckande undersökningen av ungdomars matvanor och inkluderar årskurs 5, 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Datainsamlingen avslutades i juni 2017 och sedan dess har vi arbetat med sammanställning av resultaten. Sammanlagt deltog över 3400 ungdomar över hela Sverige och från ca 1100 samlades urin- och blodprov in. En första rapport lanseras i april och kommer att innehålla en presentation av metoden och livsmedelskonsumtionen samt några fördjupande kapitel. I höst följer sedan en rapport som fokuserar på näringsintaget.

Eftersom alla ungdomar inte går på gymnasiet fick Livsmedelsverket ett regeringsuppdrag att även undersöka matvanor i denna grupp. Datainsamlingen pågick under hösten 2017 och fick heta Riksmaten ungdom plus. Rekryteringen gick via kommunernas aktivitetsansvariga som har i uppgift att följa upp och erbjuda stöd till dessa ungdomar. Till skillnad från huvudundersökningen deltog ungdomarna enskilt eller i små grupper men datainsamlingen var annars snarlik Riksmaten ungdom. Hundra ungdomar deltog i undersökningen som kommer att presenteras i ett separat kapitel i den första rapporten.

På vårt Instagramkonto ges bild av hur det praktiska arbetet med datainsamlingen gick till. Resultaten kommer att presenteras på respektive undersöknings hemsida: