Nyheter mat och hälsa

Socioekonomins betydelse för matvanor och hälsa i Sverige

2016-06-02

En ny litteraturstudie från Livsmedelsverket bekräftar att det finns en tydlig koppling mellan matvanor och socioekonomiska förhållanden i Sverige. Det gäller särskilt utbildning och inkomst.

Sammanställningen omfattar forskning som gjorts i ämnet 2000-2015 och visar att personer som har en längre utbildning äter mer hälsosam mat, exempelvis grönsaker och fisk, medan de med kortare utbildning äter mer av energitäta och näringsfattiga livsmedel. Sambandet kan bidra till att förklara de sociala skillnader som finns bland sjukdomar och dödlighet i Sverige.

Föräldrarnas utbildning har effekt på hur hälsosamma matvanor barnen får, speciellt mammornas utbildning påverkar.  En annan faktor är kostnaden för mat.  De med lägst inkomst äter mindre av hälsosam mat. Även kön har betydelse, kvinnor äter överlag mer hälsosamt än män. Här går det att se skillnader redan i tonåren.

Hälsosamma matvanor har stor potential för att minska risken för sjukdom och utjämna hälsoskillnader.  Det är viktigt att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer, matkostnad och sociala normer i folkhälsoarbetet.