Råden står fast: Var försiktig med salt till barn under ett år

2017-02-08

I en artikel i tidningen Fokus påstås att spädbarn behöver mer salt i maten, inte mindre. Det är felaktigt, både spädbarn, äldre barn och vuxna behöver begränsa saltet i maten.

Vi ser inget skäl att ändra våra kostråd om mat till spädbarn. I råden skriver vi att man ska vara försiktig med salt till barn under ett år. Man kan till exempel begränsa saltet genom att ta undan lite till barnet innan man saltar familjens mat. Man bör också undvika salta snacks och inte heller ge salta charkprodukter, till exempel korv och kassler så ofta. Men man behöver inte undvika salt helt.

Det främsta skälet till att man ska begränsa mängden salt i maten till små barn är att salt påverkar blodtrycket. Det gäller både barn och vuxna. Det låter kanske avlägset att tänka på risken för högt blodtryck när man ger sin bebis mat, men forskningen visar att det finns ett samband mellan högt blodtryck som barn och högt blodtryck som vuxen (NNR 2012 sid 523 ). Högt blodtryck är en av de starkaste riskfaktorerna för hjärt- och kärlsjukdom.

Spädbarns njurar är inte fullt utvecklade. Vi gör nu en översyn av underlaget för att se om det har kommit ny relevant forskning om spädbarns möjlighet att reglera saltbalansen efter att råden om mat för spädbarn uppdaterades 2011.

Det är inte så att spädbarn inte alls tål salt. Men många livsmedel har en hög salthalt och många vuxna i Sverige är vana att äta salt mat. Därför behövs ett råd om att begränsa saltet till de minsta barnen. Man bör inte heller vänja barn vid att maten alltid ska smaka salt. Livsmedelsverket rekommenderar också att större barn och vuxna begränsar sitt saltintag.

I artikeln i Fokus används det faktum att för tidigt födda barn ibland får saltlösning som ett argument för att spädbarn skulle behöva mer salt i maten. När det gäller för tidigt födda barn, måste saltbalansen mätas noga och vissa kan behöva tillsatt salt, men detta ska ske på läkarordination och med noga kontroll av vätskebalansen. Våra råd till spädbarn gäller inte för tidigt födda eller andra spädbarn som får nutritionsbehandling av vården. Man kan inte dra slutsatser om fullgångna barns behov av salt utifrån vilken behandling som ges till för tidigt födda barn. Efter den allra första tiden behöver även barn som fötts för tidigt undvika mat med mycket salt.

Längst ner på sidan om kostråd till spädbarn på Livsmedelsverkets webbplats finns en länk till det vetenskapliga underlaget till rådet. Referenserna finns på sidan 231 i rapporten med namnet: Råd om mat för barn 0-5 år, Vetenskapligt underlag med risk- eller nyttovärderingar, nr 21 2011, Livsmedelsverket.

Eftersom frågor om för tidigt födda barn ligger utanför Livsmedelsverkets ansvarsområde har vi rådgjort med experter på området när det gäller saltbalansen hos prematurer.