Oönskade ämnen i produkter med palmolja

2017-03-24

Våren 2016 kom en rapport från Efsa om ämnen i produkter med palmolja som bland annat misstänks öka risken för cancer. Livsmedelsverket arbetar inom EU-kommissionen för att fastställa stränga gränsvärden för dessa ämnen. Frågan har i dagarna uppmärksammats i massmedia och vi vill därför på nytt informera om detta.

När vegetabiliska fetter och oljor upphettas till mycket höga temperaturer kan det bildas skadliga ämnen som bland annat kan öka risken för att få cancer. Produkter som innehåller palmolja har visat sig ha relativt höga halter av dessa ämnen, men det kan även finnas i andra vegetabiliska oljor.

En grupp som får i sig mycket av dessa oönskade ämnen är barn som föds upp med modersmjölksersättning. Livsmedelsverket bedömer dock att risken att de drabbas av hälsoeffekter är mycket liten. Sambandet mellan till exempel cancer och den här typen av ämnen är störst när vi utsatts för ämnet i höga doser under många år.

Det finns inga studier av dessa ämnen på människor, utan de data man grundar sig på gäller effekter i djurförsök. Av den anledningen väljer man att ha väldigt stora säkerhetsmarginaler när man fastställer vilka halter som är acceptabla. Det betyder att även om en person har fått i sig mängder över de nivåerna så ger det inte sjukdom. Det som händer är att man har minskat på säkerhetsmarginalerna.

Livsmedelsverket och andra myndigheter strävar efter att ha mycket höga säkerhetsnivåer. Livsmedelsverket arbetar därför aktivt inom EU-kommissionen för att gränsvärdena snabbt ska finnas på plats och att de blir stränga.