Nyheter mat och hälsa

Matdagboken läggs ner vid årsskiftet – ny snabbtest på gång

2017-09-13

Livsmedelsverkets verktyg för kostregistrering- Matdagboken - läggs ner vid årsskiftet. Nuvarande snabbtest är under utveckling och ett nytt matvanetest kommer troligen att lanseras under 2018.

Matvanekollen består idag av två delar. Dels ett snabbtest där användaren på ett enkelt sätt kan få en bild av sina matvanor, och dels ett mer omfattande verktyg – Matdagboken – där användaren under flera dagar kan registrera sina måltider och därefter få en återkoppling kring matvanor och näringsintag. Matdagboken togs ursprungligen fram till matvaneundersökningen Riksmaten 2010-11, och har därefter anpassats till att kunna fungera även för konsumenter som vill ta reda på hur deras matvanor ser ut, vad som kan behöva förändras och hur.

Matdagboken är mycket uppskattad av användarna, men eftersom den inte har uppdaterats på flera år är Livsmedelsverkets bedömning att den inte längre ger tillförlitliga resultat. För att inte vilseleda användarna kommer Matdagboken därför att läggas ner vid årsskiftet 2017-18. Ett nytt verktyg har utvecklats för den matvaneundersökning bland ungdomar som pågår just nu, men den fungerar inte på individnivå på samma sätt som den tidigare versionen har gjort och kan därför inte ersätta nuvarande Matdagboken.

Snabbtestet kommer att finnas kvar i sin nuvarande form under en tid för att därefter ersättas av ett nytt test, som just nu håller på att tas fram. Målet är att kunna erbjuda ett matvanetest som är mer tillförlitligt och ger en bättre återkoppling, är enklare och roligare att använda samt har en tydligare koppling till Livsmedelsverkets kostråd.