Nyheter mat och hälsa

Livsmedelsverkets råd att äta grönare och minska sockret är inget för Coca Cola

2015-10-15

Tidningen ETC påstår i en artikel den 9 oktober att Livsmedelsverket skulle vara köpta av Coca Cola med flera och att industrin har inflytande över våra kostråd. Det är självklart helt fel. Här svarar vi på kritiken om jäv.

Det är ett problem att det statliga stödet till livsmedelsforskning är lågt – både i Sverige och i andra länder. Det leder till att mycket av den värdefulla livsmedelsforskningen finansieras av livsmedelsindustrin. Den som är forskare är ofta hänvisad till att söka pengar från privata forskningsstiftelser. Precis samma situation råder för forskningen kring sjukvård och läkemedel.

För att motverka risken för otillbörlig påverkan på forskningen från industrin och andra intressen har det utvecklats system för att säkra öppenhet och opartiskhet. Det gäller såväl i Sverige som inom den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, och WHO. Genom omfattande remissförfaranden där forskningsresultat redovisas öppet och kan ifrågasättas, helt enligt akademisk tradition, säkerställs att alla synpunkter beaktas och allt sker öppet. Inget hemlighetsmakeri eller dolda agendor.

Så gjorde vi även i Sverige när vi tog fram de nya kostråden. Vi hade en hearing som var öppen för alla intresserade. Vi skickade ut förslagen till nya råd tillsammans med alla vetenskapliga bedömningar och underlag på remiss. Därefter vägdes alla vetenskapligt motiverade synpunkter in innan råden fastställdes.

Besök Livsmedelsverkets webbutik! Här kan du beställa eller ladda ner material om kostråden, Nyckelhålet, maten i skola, vård och omsorg, allergiinformation, tillsatser med mera.