Nyheter mat och hälsa

Livsmedelsforum 2017 - så skapar vi en hållbar livsmedelskedja

2017-08-22

Livsmedelsverket arrangerar tillsammans med Aktuell Hållbarhet, Naturvårdsverket, Jordbruksverket, Folkhälsomyndigheten och RISE en nationell konferens som tar ett unikt helhetsgrepp om livsmedelssektorn och dess påverkan och utveckling.

Konferensen samlar ansvariga beslutsfattare och experter och går igenom läget, strategier, planer, utmaningar samt delar goda exempel och diskuterar en hållbar väg framåt. Livsmedelsverket medverkar bland annat i programpunkter om den nya nationella livsmedelsstrategin, framtidens offentliga måltider och styrmedel för ändrad livsmedelskonsumtion.

Tid och plats: 19 oktober 2017 i Malmö

För anmälan och mer information: