Kommentar till artikelserie om grunden för kostråden

2018-01-03

I en artikelserie i Svenska Dagbladet påstås att den vetenskapliga grunden för de svenska kostråden är svag. I artiklarna lyfts bristen på randomiserade kontrollerade studier på nutritionsområdet fram. De tar bland annat upp råden om att begränsa rött kött, charkprodukter och salt. Livsmedelsverkets experter intervjuades för artikelserien i somras, och den tar inte upp några nyheter.

Inom området kost och hälsa finns vedertagna sätt att granska studier och bedöma det sammanvägda resultatet. Kostråden bygger alltså på den samlade forskningen, där olika typer av studier tillsammans ger en stabil grund.