Gravida och ammande - miljögifter i fisk

Gravid mage och strömming

Foster och spädbarn är extra känsliga för dioxiner och PCB eftersom de utvecklas. Är du gravid eller ammar, eller planerar fler barn,  är det därför viktigt att du inte äter fisk med höga halter av dioxin och PCB oftare än högst 2-3 gånger per år. Välj istället annan fisk!

Ät inte dessa fiskar oftare än högst 2-3 gånger per år

Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB:

  • Vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern. Även lax som är fångad i älvarna omfattas av kostråden.
  • Strömming/sill  från Östersjön (strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming. Den inlagda sillen som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller inte höga halter miljögifter).
  • Vildfångad sik från Vänern och Vättern
  • Vildfångad röding från Vättern

Rådet gäller de som är gravida eller ammar, kvinnor som någon gång vill ha barn, och barn och ungdomar (pojkar och flickor). Övriga kan äta dessa fiskar högst en gång i veckan.

Det finns också fisk som kan innehålla höga halter av kvicksilver. Kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att skaffa barn, bör inte äta sådan fisk oftare än 2-3 gånger per år. Detta gäller:

  • Abborre
  • Gädda
  • Gös 
  •  Lake
  • Stora rovfiskar som tonfisk, svärdfisk, stor hälleflundra, haj och rocka

Odlad lax och sill i butik

Den lax som säljs i affär är oftast odlad eller vildfångad i Atlanten eller Stilla havet. Odlade laxfiskar innehåller förhållandevis låga halter miljöföroreningar, även om de odlats i Östersjön, Bottniska viken, Vänern och Vättern. Den mesta sillen som säljs i matbutiker kommer inte från Östersjön. Alla dessa fiskar innehåller lägre halter av miljögifterna och den fisken kan du därför äta oftare. Läs på förpackningen, eller fråga i butiken eller på restaurangen, var sillen eller laxen kommer ifrån.

Varför är dioxin och PCB farligt?

Dioxin och PCB är mycket hälsofarliga miljögifter. I djurförsök har det visats att höga halter av dioxiner och PCB påverkar utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Undersökningar av människor som utsatts för mycket höga halter vid olyckor visar att föroreningarna kan påverka hormon- och fortplantingssystemen.

Varför är det viktigt att kvinnor som är gravida eller ammar inte äter fisk med miljögifter?

Dioxin och PCB lagras i kroppen och förs över till fostret via moderkakan och senare till barnet via bröstmjölken. Foster och spädbarn är i de mest intensiva utvecklingsfaserna där viktiga organ och funktioner utvecklas, till exempel hjärnan och fortplantningsförmågan, vilket gör att de är extra känsliga för de skadliga effekterna av dioxin och PCB.

Läs mer om våra råd till gravida och ammande:

 

All fisk är inte nyttig

Senast granskad 2018-08-23