Fiskare - miljögifter i fisk

Sportfiskare

Visst är det härligt att äta och bjuda på fisk som du själv har fångat!
Men tyvärr är inte all fisk nyttig, speciellt inte för fiskälskare som ofta äter fet fisk från Östersjön inklusive Bottniska viken och dess älvar, Vänern och Vättern.
För att inte utsätta dig själv eller dina matgäster för höga halter av miljögifter bör du följa kostråden.

Dessa fiskar innehåller höga halter av dioxin och PCB:

  • Vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern. Även lax från älvarna omfattas av kostråden.
  • Strömming/sill  från Östersjön (strömming och sill är samma fiskart. Sill kallas den söder om Kalmar, norr om Kalmar kallas den strömming. All inlagd sill som säljs i butik är från norra Ishavet eller Västkusten och innehåller inte höga halter av miljögifter).
  • Vildfångad sik från Vänern och Vättern
  • Vildfångad röding från Vättern

Råd för unga kvinnor som någon gång vill ha barn, kvinnor som är gravida eller ammar och barn och ungdomar (pojkar och flickor): Ät inte ovanstående fiskar oftare än högst 2-3 gånger per år.

Råd för övriga: Ät inte ovanstående fiskar oftare än högst en gång i veckan.

Dioxin och PCB är mycket hälsofarliga miljögifter. I djurförsök har det visats att höga halter av dioxiner och PCB påverkar utvecklingen av hjärnan och nervsystemet, vilket bland annat kan ge beteendestörningar. Undersökningar av människor som utsatts för mycket höga halter vid olyckor visar att föroreningarna kan påverka hormon- och fortplantingssystemen.

All fisk är inte nyttig

Senast granskad 2016-05-30