Frågor och svar om alkohol vid amning och graviditet och om mat till spädbarn

Frågor om bland annat alkohol vid graviditet och amning och om mat till barn upp till ett års ålder har diskuterats i media en tid. Här finns svar på några vanliga frågor.

Om alkohol vid graviditet

Vad är Livsmedelsverkets råd om alkohol vid graviditet?

Alkoholkonsumtion kan leda till missfall och olika typer av skador på fostret och forskningen har inte kunnat slå fast en nivå av alkoholkonsumtion som är riskfri för fostret. Livsmedelsverkets råd är därför att avstå från alkohol när man är gravid. Det rådet är vi inte ensamma om, många andra länder kommer till samma slutsats, bland annat alla nordiska länder, Frankrike, Storbritannien och USA.

Är det verkligen farligt med måttliga mängder alkohol när man är gravid?

Även måttliga mängder alkohol kan skada fostret. Hur känsligt fostret är beror inte bara på mängden alkohol, utan på flera andra faktorer: när under graviditeten kvinnan dricker, eftersom olika skeden i fosterutveckligen är olika känsliga, hur fort alkoholen bryts ner i kroppen kan skilja sig åt mellan olika kvinnor, vissa foster kan vara känsligare på grund av en genetisk sårbarhet. Det går därför inte att säga att det finns någon säker gräns för konsumtion av alkohol under graviditeten.

Folkhälsomyndigheten går för närvarande igenom aktuell forskning inom området låg- och medelhög alkoholkonsumtion vid graviditet och effekter på fostret, och vi kommer förstås att ta del av deras underlag när det är klart.

 

Om alkohol och amning

Vad är Livsmedelsverkets råd om alkohol vid amning?

Eftersom vi inte vet säkert hur alkohol påverkar barnet vid amning rekommenderar vi att ammande kvinnor bara dricker måttligt med alkohol, det vill säga inte mer än ett par glas vin eller motsvarande, ett par gånger i veckan.

Är det verkligen farligt att dricka mer än 1-2 glas vin i veckan när man ammar?

Eftersom det är etiskt tveksamt att göra kontrollerade studier kring alkohol, amning och eventuella effekter på det ammade barnet finns det tyvärr inte så mycket forskning på området. De studier som finns har gällt måttlig alkoholkonsumtion vid amning, men det saknas kunskap om hur en större eller mer regelbunden alkoholkonsumtion skulle kunna påverka barnet. Den forskning som finns visar inga medicinska risker för barnet om mamman dricker små mängder alkohol då och då.

Det finns några studier som visar att barnets utveckling kan påverkas om mamman dricker alkohol och ammar. Alkohol kan också göra att bröstmjölksproduktionen minskar, att barnet dricker mindre mjölk och att barnets sömn blir störd. Det här kompenserar barnet för inom ett dygn, om mamman inte dricker alkohol under den tiden. Men det går alltså inte att säga säkert att alkoholkonsumtion inte spelar någon roll alls. Därför är Livsmedelsverkets råd att kvinnor som ammar dricker måttliga mängder alkohol.

Är det inte lika farligt om pappan dricker alkohol när barnet är litet?

Om introduktion av mat

När rekommenderar Livsmedelsverket att man börjar ge barnet annan mat?

Vid cirka sex månader är det dags att börja vänja barnet att äta vanlig mat. Att lära sig äta vanlig mat är en gradvis process. I början handlar det mest om att barnet ska vänja sig vid nya konsistenser, fler smaker, att äta från sked och att lära sig tuggrörelser. Fortsätt att amma eller ge modersmjölksersättning som vanligt under den här perioden.

Hur är det med pyttesmå smakprov från fyra månader?

En del barn blir tidigt intresserade av mat. Från fyra månaders ålder kan barnet få smaka små prov av vanlig mat. Även om du ger små smakprov är det viktigt att fortsätta amma fullt eller ge ersättning som vanligt tills barnet är sex månader.

Små smakprov kan ge barnet möjlighet att långsamt pröva på nya smaker och konsistenser. Du kan till exempel ta lite av din egen mat, motsvarande ungefär ett kryddmått, med en sked eller på fingret och låta barnet få lite på tungan. Det är ingen fara om maten innehåller lite salt, eftersom det handlar om så små mängder.

Finns det fördelar med att börja ge annan mat när barnet är fyra månader jämfört med vid sex månader?

Utifrån den kunskap som finns idag går det inte att säga att det är bättre att börja ge mat vid fyra månaders ålder än att börja vid sex månader, när det gäller risken att utveckla allergi. Forskningen har ännu inte kunnat svara på exakt när man ska börja med mat, eller i vilka mängder.

Det pågår mycket forskning på det här området. Tidigare trodde man till exempel att det var bäst att undvika att ge livsmedel som kan ge allergi, som jordnötter, fisk och ägg, under barnets första år. Men senare forskning tyder på att det är bra att introducera alla livsmedel under första året.

Ger bröstmjölken tillräckligt med näring även när barnet är 6 månader?

Ja, fram till sex månader räcker den näring som finns i bröstmjölken, med undantag för D-vitamin. Därför rekommenderas D-droppar till alla barn upp till minst två års ålder. Efter sex månader behöver barnet även börja äta annan mat.

Hur är det med gluten?

Nya forskningsresultat pekar på att det viktigaste för att minska risken för glutenintolerans är att långsamt vänja spädbarn vid små mängder gluten. Däremot spelar det troligen inte så stor roll när man börjar ge barnet gluten, eller om barnet fortfarande ammas.

Om salt och spädbarn

Tål barn salt?

Ja, spädbarn tål salt men inte så mycket som vi vuxna äter. Vi hoppas att föräldrar inte tror att det är okej att salta extra på barnens mat.

Det verkar ha blivit en missuppfattning bland föräldrar att spädbarn inte tål minsta lilla salt. I våra råd till spädbarn skriver vi att man ska vara försiktig med salt till barn under ett år, men man behöver inte undvika salt helt. Vi ger exempel på att man kan ta undan lite av den mat man lagar, innan man smakar av med salt till sig själv eller resten av familjen. Och att salt mat som korv och kassler ska man inte ge så ofta. Det är inga konstigheter.

Alla bör begränsa saltet i maten. Vuxna äter ungefär dubbelt så mycket salt som man borde. Det finns god grund att begränsa saltet.

Vad kan hända om små barn får mycket salt?

Det främsta skälet att vara försiktig med salt till små barn är att salt påverkar blodtrycket. Det gäller faktiskt både barn och vuxna. Forskningen visar att det finns ett samband mellan högt blodtryck som barn och högt blodtryck som vuxen. Högt blodtryck är en stark riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar, som hjärtinfarkt och stroke.

Det finns också studier som visar att barns njurar inte är fullt utvecklade. Om barn får för mycket salt på en gång, utan att samtidigt få tillräckligt med vätska kan barnet bli uttorkat. Det är inte så stor risk att det händer, men om det händer är det väldigt allvarligt. Det har till exempel hänt när barn fått vätskeersättning som blandats på fel sätt (med fel proportioner salt/vatten). Men ett måttligt högt saltinnehåll i maten innebär inte någon sådan risk, förutsatt att barnet är friskt.

Senast granskad 2017-12-08