Egen brunn

I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn.  Brunnsägaren har ansvar för att vattnet har bra kvalitet.

Brunn med lock
Råd om egen brunn

Råd om hur du ska sköta din brunn för att vara säker på att dricksvattnet har bra kvalitet.

Insidan av en brunn
Testa brunnens dricksvatten

Att lukta och smaka räcker inte för att avgöra om brunnsvattnet är lämpligt som dricksvatten. Här beskriver vi hur ditt brunnsvatten ska testas

Pojke dricker vatten
Dricksvattenkvalitet - egen brunn

Många faktorer påverkar brunnsvattnets kvalitet.

Senast granskad 2019-01-07