Laga mat på förskola

Det finns inget förbud mot att barn får vara med och laga mat eller baka på förskola. Det finns heller inget som hindrar att barnen brer sin egen smörgås.

Kontrollmyndigheterna, exempelvis miljöförvaltningen i kommunen, har dock möjlighet att ställa krav om förskolor och daghem inte hanterar maten till barnen på ett bra sätt.

Om barn är med i köket är det viktigt att personalen berättar hur de ska hantera maten på ett säkert sätt. Det kan bli ett bra tillfälle att lära ut grundläggande livsmedelshygien, till exempel att tvätta händerna innan man börjar och att inte peta näsan eller hosta i maten.

Senast granskad 2016-11-04