Vilseledande märkning

Kvinna tittar på varuhylla i butik.

Det finns regler som säger att märkningen inte får vilseleda konsumenten. Reglerna innebär att det inte räcker med att en uppgift är sann. Den får inte heller vara sådan att den skulle kunna ge ett missvisande eller felaktigt intryck av livsmedlet på något sätt.

Påståenden och säljande uttryck

Det som påstås på ett livsmedel ska vara sant. Det får inte stå på ett livsmedel att det har egenskaper som det inte har.

Det får inte heller antydas att ett livsmedel har speciella egenskaper om alla liknande livsmedel också har sådana egenskaper. Det är inte tillåtet att skriva "utan färgämne" på saft, eftersom svensk saft inte får innehålla färgämnen.

Det ska i märkningen av livsmedlet motiveras och förklaras varför en viss märkningsuppgift använts. Om ett uttryck eller påstående används och ger konsumenterna intryck av att ett livsmedel har högre kvalitet än ett likadant livsmedel på marknaden, såsom "lyx", "fin", "färsk", "extra prima" ska det i märkningen motiveras på vilket sätt det aktuella livsmedlet har högre kvalitet.

Bilder och illustrationer på förpackningen

Bilder och illustrationer på förpackningar ska ge ett rättvisande intryck av innehållet. Bilder har en stark effekt i märkningen.

Bilderna ska vara rättvisande om till exempel

  • mängd, den får inte överdrivas
  • proportioner av olika ingredienser, de får inte återges felaktigt
  • beredningsgrad, man ska se om maten är ätklar eller om den måste tillagas
  • ingående ingredienser, bara sådana ingredienser och tillbehör som finns i förpackningen får avbildas. Finns annat med på bilden, till exempel sådant som tillverkaren tänkt att man kan äta till, ska det stå "serveringsförslag" eller liknande
  • fruktavbildningar, får i princip bara finnas om frukt ingår, undantaget om man inte förväntar sig att frukt eller fruktsaft ingår (till exempel i karameller med apelsinsmak).

Helhetsbedömning

Vid bedömningen av livsmedel måste man ta hänsyn till hela märkningen, både text -  exempelvis ingrediensförteckning - och bilder. Märkningen ska vara tydlig, sann och rättvisande, så att du inte blir vilseledd utan kan göra ett medvetet val vid inköpstillfället.

Senast granskad 2020-09-02