Antibiotika

Antibiotika är den näst största grupp av läkemedel som används till livsmedelsproducerande djur. Det används för att behandla infektionssjukdomar i till exempel juver, livmoder, njurar, luftvägarna, tarm och ögon.

I Sverige är det förbjudet att blanda in antibiotika i foder för att djuren ska växa fortare och ge kött av högre kvalitetsklass. I kontrollen av läkemedelsrester hittas mycket sällan resthalter av antibiotika i kött och mjölk.

Liten risk för allergiska reaktioner

Risken för allergiska reaktioner efter att ha ätit kött eller druckit mjölk från djur som behandlats med antibiotika är mycket liten. Det krävs att den person som reagerar på de små resthalter som kan finnas i mjölk redan är allergisk mot penicillin.

Förbud mot antibiotika

I Sverige är det sedan 1986 förbjudet att blanda in antibiotika i foder för att djuren ska växa fortare och ge kött av högre kvalitetsklass. Detta medförde att antibiotikaanvändningen minskade från 50 000 kg 1986 till drygt 10 000 kg från 2014 och framåt. Vid EU-inträdet fick Sverige behålla förbudet i fyra år. Genom att regeringen använde en skyddsklausul kunde dock förbudet finnas kvar fram tills att all användning av antibiotika i så kallat tillväxtbefrämjande syfte 2006 förbjöds inom hela EU.

Antibiotikaresistens

De flesta läkemedel som används till människa används också till djur. Vissa antibiotika sparas dock till behandling av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier eller speciellt svårbehandlade infektioner hos människa.

Det sätt antibiotika använts på världen över har medfört att bakterier blivit resistenta mot antibiotika. Det kan orsaka att multiresistenta stammar av till exempel Salmonella, Campylobacter och Yersinia utvecklas hos livsmedelsproducerande djur.

Senast granskad 2018-09-14