Bekämpningsmedel i holländska ägg

Stora mängder holländska ägg har visat sig innehålla resthalter av fipronil, ett bekämpningsmedel som inte är tillåtet att använda inom livsmedelsproduktion. Några sändningar spårades till Sverige. Vidare försäljning stoppades.

Rester av bekämpningsmedel i ägg från Nederländerna

Varför är äggen stoppade?

Orsaken till försäljningsstoppet är att bekämpningsmedlet fipronil inte är tillåtet att använda inom livsmedelsproduktion.

Behöver jag oroa sig om jag ätit ägg från de berörda gårdarna i Nederländerna?

Nej, de halter vi känner till innebär inte någon hälsorisk för svenska konsumenter. Baserat på de senaste svenska matvaneundersökningarna kommer varken barn eller vuxna storkonsumenter av ägg och äggprodukter att överskrida den dos som kan ge akuta symptom.
Barn (11 år, 44 kg) eller vuxna storkonsumenter (kvinna 69 kg) kan äta 5 respektive 8 ägg om dagen utan risk, om alla äggen skulle ha den allra högst uppmätta halten av fipronil, 1,2 mg/kg.

Behöver jag oroa sig om jag ätit produkter som innehåller ägg från Nederländerna?

Nej. Även om produkten innehåller ägg från de berörda gårdarna i Nederländerna blir halterna i produkterna då så låga att de inte innebär någon risk för dig som konsument. Äter du pannkaka så är ägg bara en mindre del av den.

Ägg i Sverige

Cirka 95 procent av alla ägg som konsumeras i Sverige kommer från svenska gårdar. En liten införsel av ägg från Nederländerna finns.

Vad händer med de ägg från de berörda gårdarna i Nederländerna som kommit till Sverige?

Livsmedelsverket får information via EU-kommissionen om vilka sändningar som har kommit till Sverige. De ägg som finns hos mottagaren stoppas. De ägg som gått vidare till kunder spåras och stoppas om de finns kvar.

Hur vet jag var äggen kommer från?

Varje ägg ska vara märkt med en kod där även ursprungslandet anges med två bokstäver, SE för Sverige och NL för Nederländerna.

Vågar jag äta produkter som kan innehålla ägg med rester av bekämpningsmedlet fipronil?

Ja. Även om produkten innehåller ägg från de berörda gårdarna i Nederländerna blir halterna i produkterna då så låga att de inte innebär någon risk för dig som konsument. Äter du till exempel pannkaka utgör ägg bara en liten del.

Alla har olika kostvanor och Sverige är ett mångkulturellt land. Har ni tagit hänsyn till det?

Livsmedelsverket gör matvaneundersökningar som visar hur mycket invånarna äter av olika livsmedel. Där fångas också storkonsumenterna upp. Våra beräkningar visar att varken storkonsumenter eller känsliga grupper, som till exempel barn, har utsatts för någon risk om de ätit holländska ägg.

Hur vet ni att fipronil inte finns i svenska ägg?

Källan till att ägg från Nederländerna innehåller fipronil kommer från att man har behandlat stallarna med medel där fipronil tillsatts felaktigt och en polisutredning pågår. Enligt det EU-gemensamma varningssystemet RASFF har inget sådant medel sålts till Sverige. Vi har idag inga indikationer på att fipronil på något vis felaktigt har kommit in i den svenska livsmedelskedjan av fjäderfä.

Produkt Mottagare/leverantör
Färska ägg Saigon food, Göteborg
Omelettblock Dragon Port, Härryda
Omelett Flying Seafood, Danmark
Skalade kokta ägg Sun Salat, Helsingborg
Äggulepulver Femtorp Trading, Malmö

Om fipronil

Vad är fipronil?

Det är ett medel mot olika skadliga insekter och kvalster, såsom löss och fästingar. I Sverige får det användas i medel till sällskapsdjur.

Hur farligt är fipronil?

Djurstudier visar att fipronil i höga doser kan ge akuta effekter på nervsystemet hos däggdjur. Effekterna är övergående. Ämnet utsöndras ur kroppen på några dagar. Vid längre exponering (28 dagar) kan lever och sköldkörtel påverkas.

Får fipronil användas i svenska hönsbesättningar?

Nej. Det får inte användas alls för djur inom livsmedelskedjan inom hela EU.

Kontrollerar Livsmedelsverket om fipronil används?

 Livsmedelsverket tar stickprov på animaliska och vegetabiliska livsmedel. Fipronil ingår i kontrollen av vegetabiliska livsmedel. Ämnet har inte ingått i vår kontroll av animaliska livsmedel, eftersom det inte är tillåtet till livsmedelsproducerande djur, men efter händelserna är det nu inkluderat i vårt ordinarie provtagningsprogram för ägg. Den första omgången analyser av ägg från 22 svenska äggproducenter fann ingen fipronil.

Övrigt

Senast granskad 2017-10-17