Torkan - frågor och svar

Den långvariga torkan skapar stora problem för jordbruket i stora delar av landet. Den gör också att alla måste vara sparsamma med dricksvattnet. Här är svar på några frågor som vi på Livsmedelsverket får just nu.

Jag har egen brunn – vad ska jag tänka på?

Hur är det med kommunalt dricksvatten ?

Vilka regler gäller för hemslaktat kött?

Tamdjur får slaktas hemma på gården för att ätas i det egna hushållet. Om du vill sälja eller ge bort kött till andra måste djuret vara slaktat i ett slakteri som godkänt av Livsmedelsverket. På det godkända slakteriet ska

  • djuren besiktas levande före slakt av en så kallad officiell veterinär
  • kropp och organ besiktas efter slakt av officiell veterinär eller officiell assistent.

Varför gör inte Livsmedelsverket ett undantag på grund av torkan och låter bönderna slakta sina djur hemma?

Lagarna kring slakt är till för djurens bästa och konsumenters hälsa. Livsmedelsverket kontrollerar att

  • djuren inte är sjuka vid slakt
  • djurskyddsreglerna följs så att djuren inte lider
  • den mat som produceras är säker att äta.
Senast granskad 2018-08-20