Lämpliga matsvampar

Här nedan hittar du Livsmedelsverkets lista med svampar som du kan äta. Vi har tagit med svampar som använts som matsvamp under långa tider och svampar där risken är liten att du ska förväxla dem med giftiga svampar. Det finns ätliga svampar som vi inte tagit med i listan eftersom risken för förväxling med giftig svamp är stor.

De här svamparna kan du äta och njuta av

Kantareller och trumpetsvampar

Kantarell (Cantharellus cibarius)
Blek kantarell (Cantharellus pallens)
Trattkantarell (Cantharellus tubaeformis)
Rödgul trumpetsvamp (Cantharellus (Craterellus) lutescens)
Svart trumpetsvamp (Craterellus cornucopioides)

Taggsvampar

Blek taggsvamp (Hydnum repandum)
Rödgul taggsvamp (Hydnum rufescens)

Tickor

Fårticka (Albatrellus ovinus)

Soppar

Smörsopp (Suillus luteus)
Sandsopp (Suillus variegatus)
Grynsopp (Suillus granulatus)
Brunsopp (Xerocomus (Boletus) badius)
Sammetsopp (Xerocomus (Boletus) subtomentosus)
Stensopp eller Karljohan (Boletus edulis)
Rödbrun stensopp (Boletus pinophilus)
Strävsoppar såsom Aspsopp, Tegelröd björksopp m.fl. (Leccinum spp)

Vaxskivlingar

Frostvaxskivling (Hygrophorus hypothejus)
Scharlakansröd vaxskivling (Hygrocybe (Hygrophorus) punicea)
Sotvaxskivling (Sotbrun vaxskivling) (Hygrophorus camarophyllus)
Ängsvaxskivling (Camarophyllus (Hygrocybe) pratensis)

Musseroner

Blåmusseron (Lepista nuda)
Höstmusseron (Lepista personata)
Streckmusseron (Tricholoma portentosum)
Vårmusseron (Calocybe gambosa)

Fjällskivlingar

Stolt fjällskivling (Macrolepiota procera)

Champinjoner

Odlade former av Trädgårdschampinjon (Agaricus bisporus, syn. brunnescens) Ängschampinjon (Agaricus campestris)

Tofsskivlingar

Odlad Föränderlig tofsskivling (Kuehneromyces mutabilis)

Kremlor

Tegelkremla (Russula decolorans)
Gulkremla (Russula claroflava)
Vinkremla (Russula obscura)
Kantkremla (Russula vesca)
Sillkremla (Russula xerampelina)
Mandelkremla (Russula integra)

Riskor

Blodriska (Lactarius deterrimus)
Tallblodriska (Lactarius deliciosus)
Mandelriska (Lactarius volemus)

Murklor

Toppmurklor (Morchella-arter)

Övriga

Ostronmussling
Ostronskivling (Pleurotus ostreatus)
Shiitake (Ekmussling) (Lentinus edodes)

Senast granskad 2017-10-09