Varför stoppar Livsmedelsverket äpplen som inte är farliga att äta?

Oliak äpplen travade i fruktdisk i affär

Vid några tillfällen under hösten har Livsmedelsverket stoppat försäljningen av äpplen som innehållit för mycket rester av bekämpningsmedel. Varför stoppade Livsmedelsverket äpplena och vad hände sen? Här är svar på några vanliga frågor.

Vad händer när Livsmedelsverket stoppar försäljning av exempelvis äpplen?

Företaget måste direkt sluta sälja alla äpplen av det parti som visat sig innehålla för mycket rester av bekämpningsmedel. För att kontrollera att inte nästa parti av äpplena med samma ursprung innehåller för höga halter av bekämpningsmedel tar Livsmedelsverket prover på de tre följande sändningarna.

När försäljningen stoppas bedömer Livsmedelsverket också om det finns en hälsorisk som kräver en varning direkt till konsumenter. Risken beror inte bara på hur farligt ett ämne är, utan även på hur mycket man får i sig av det. Vissa grupper kan också vara mer känsliga, till exempel små barn.

Om Livsmedelsverket stoppar en vara som ännu inte nått ut till butikerna, eller när risken är obetydlig, behövs ingen varning direkt till konsument.

Men varför stoppar Livsmedelsverket äpplen som egentligen inte är farliga att äta?

Gränsvärdena ska skydda konsumenterna och är därför satta med säkerhetsmarginal. Lagen tillåter inte försäljning av äpplen där gränsvärdet överskrids. Därför måste företagen ta tillbaka de äpplen där gränsvärdena överskrids.

Har det blivit vanligare att äpplen innehåller bekämpningsmedel?

Inte som vi kan se i dagsläget, men det som hänt i år är att Livsmedelsverket några gånger har stoppat äpplen med för höga rester av bekämpningsmedlet klorpyrifos . En förklaring kan vara att EU, för att bättre skydda konsumenterna, i augusti skärpte gränsvärdena för detta ämne i olika livsmedel. I äpplen har det sänkts 50 gånger. Det betyder att halterna lätt kan bli för höga om äppelodlarna använder detta ämne mot skadeinsekter.

Klorpyrifos och några andra giftigare ämnen får inte användas alls i svensk odling. Om du väljer svenskodlade äpplen kan du alltså undvika denna typ av ämnen.

Hur gör jag om jag vill veta om äpplena innehåller för mycket bekämpningsmedel även om det inte är någon risk för hälsan?

Vi listar alltid alla saluförbud på Livsmedelsverkets webbplats. Det är en lista som riktar sig till företagare som kanske ska köpa in frukt för försäljning. Att en vara finns på den listan behöver alltså inte betyda att det är någon risk att äta frukten.

Livsmedelsverket ger också ut en rapport över resultaten av provtagningen av bland annat frukt och grönt. Den senaste rapporten visade att det är låga halter bekämpningsmedel i maten på den svenska marknaden.

Trots att det kan finnas små rester av bekämpningsmedel är det bra för hälsan att äta mycket frukt och grönt. Vetenskapliga studier och forskning visar att den som äter mycket frukt och grönsaker har mindre risk att få vissa typer av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar, samt att drabbas av fetma och typ 2-diabetes.

 

Senast granskad 2017-02-03