Odlad lax och Östersjölax

Kan man ge sina barn odlad lax?

Ja, barn kan äta odlad lax. Fisk är nyttig mat – rik på vitaminer, mineraler och bra fett. Därför är det bra om barn äter fisk 2-3 gånger/vecka. Variera sorterna och välj både feta och magra fiskar.

Hur ofta kan man äta odlad lax?

Våra beräkningar visar att man kan äta odlad lax varje vecka. Men eftersom olika fiskarter innehåller lite olika nivåer av både hälsosamma näringsämnen och miljögifter är det bra att variera sorterna. För miljön är det bra att välja fisk som kommer från stabila bestånd och som fiskats eller odlats på ett hållbart sätt. Fisk som har odlats eller fångats på ett hållbart sätt får ges en viss märkning

Används fisk från Östersjön som råvara för fiskfoder?

Gör Livsmedelsverket kontroller på odlad lax?

Ja, odlad lax ingår i livsmedelsverkets kontroll av läkemedel, otillåtna ämnen och hormoner i livsmedelsproducerande djur,  samt i vår kontroll av miljögifter i olika livsmedel. Dessa analyser visar att halterna av miljögifter, bekämpningsmedel och läkemedelsrester betydligt lägre i odlad lax än i vildfångad Östersjölax.

Hur väljer man fisk som är bra för miljön?

För miljön är det bra att välja fisk som kommer från stabila bestånd och som fiskats eller odlats på ett hållbart sätt. Titta efter miljömärkningar som ASC (internationell hållbarhetsmärkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter), MSC (internationell miljömärkning för vildfångade fisk- och skaldjursprodukter) och KRAV (svensk miljöcertifiering som omfattar både vildfångade och odlade fisk- och skaldjursprodukter).

Innehåller odlad lax från Norge mycket antibiotika?

Nej. Fram till slutet av 1980-talet användes stora mängder antibiotika inom laxodlingen i Norge, men i början av 90-talet minskade förbrukningen av antibiotika till odlad fisk kraftigt. Den sjönk med mer än 99 procent från 1987 till 2019. Orsaken till minskningen var att man började arbeta sjukdomsförebyggande, framförallt genom att vaccinera fisken.

Med hjälp av vacciner kan man förebygga olika bakteriesjukdomar hos fisk istället för att behandla fisken med antibiotika och andra preparat när en sjukdom redan brutit ut. Norge använder minst antibiotika till livsmedelsproducerande djur i hela Europa. Totalt behandlades 1,3 procent av odlingarna av lax och regnbågslax år 2019. 

Norge följer samma lagstiftning som Sverige gällande kontrollprogram och har samma gränsvärden för resthalter av veterinärmedicinska läkemedel i livsmedel. 

Innehåller odlad lax etoxikin?

Sedan 2018 analyseras etoxikin årligen i odlad fisk i kontrollprogrammet för rester av veterinärmedicinska preparat i kött och odlad fisk. Etoxikin har påträffats men halten bedöms inte vara en hälsofara. 

Varför tillsätts etoxikin till fodret?

Är etoxikin farligt?

Höga halter av etoxikin har i djurstudier visat sig kunna påverka levern, njurarna och kan ge allergier. Etoxikin i sig har inte visat sig orsaka cancer i djurtester. Däremot finns det misstankar om att en förorening i tillsatsen eller en nedbrytningsprodukt av etoxikin kan vara cancerogen. Här saknas det kunskap och det är anledningen till att etoxikin inte är godkänt som växtskyddsmedel inom EU.

Finns det ett gränsvärde för etoxikin i fisk?

Nej, det finns inte gränsvärden för etoxikin i fisk. Etoxikin är däremot tydligt reglerat i grönsaker och kött och ingår i EU:s lagstiftning om bekämpningsmedelsrester. Användning av etoxikin som tillsats i foder ingår däremot inte i den lagstiftningen.

Sedan mars 2020 är etoxikin är inte längre tillåtet att sätta till djurfoder inom EU. Djurfoder med etoxikin som sålts innan förbudet trädde i kraft får användas. När etoxikin inte längre är tillåtet att sätta till fiskfoder får det inte finnas mätbara halter av ämnet i odlad fisk.

Hur mycket Östersjölax säljs i Sverige?

Den vildfångade laxen från Östersjön och Bottniska viken står bara för en procent av all lax som säljs i Sverige. Risken att man som konsument av misstag har köpt vildfångad östersjölax vid upprepade tillfällen är därför mycket liten. Den vildfångade laxen från Östersjön och Bottniska viken står bara för en procent av all lax som säljs i Sverige.

Vad händer om man som barn eller fertil kvinna har ätit vildfångad Östersjölax någon gång?

Östersjölax och andra feta fiskarter från Östersjöområdet innehåller betydligt högre halter av dioxin och PCB än vildfångad lax från andra hav.  Att äta Östersjölax vid enstaka tillfällen innebär ingen ökad risk.  Äter man däremot ofta fisk med höga halter av dioxin och PCB under flera års tid  kan det innebära en ökad risk.

Vårt råd för barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande är att inte äta fisk som kan innehålla höga halter dioxin och PCB, ( till exempel fet fisk från Östersjön), oftare än två till tre gånger per år. Övriga bör inte äta sådan fisk oftare än en gång per vecka. Dioxin och PCB är ämnen som lagras i kroppen under många år och äter man mycket fisk som innehåller höga halter kan man till slut nå upp i nivåer som kan innebära en risk.

Hur vet man om färsk lax är fiskad i Östersjön?

Om laxen säljs i lösvikt i fiskdisk med manuell försäljning ska information ges via anslag eller skylt i anslutning till fiskdisken. Det ska finnas information om artnamn, fångstmetod och om laxen är vildfångad eller odlad. Är laxen vildfångad anges fångstområde. För odlad lax anges ursprungsland  Samma information ska ges i märkningen av förpackad färsk lax. 

Lax från Östersjön är vanligen blekare än odlad lax och lax från Atlanten.

Senast granskad 2023-01-30