Drycker och alkohol

Vatten är den allra bästa törstsläckaren och måltidsdrycken, men ibland kan det vara trevligt med något annat i glaset. Men att dricka alkohol eller söta drycker i för stora mängder är inte bra för oss.

Mer njutning än näring

Är vin nyttigt?

Vissa studier visar att medelålders och äldre som dricker små till måttliga mängder vin eller öl lever längre än de som inte dricker alls. En förklaring kan vara att de som undviker alkohol helt i många fall gör det för att de har någon sjukdom och att det är den sjukdomen som förkortar livet, inte att de undviker alkohol. Läs mer om detta i fördjupningen till texten Alkohol - råd på länken nedan. 

Risk för sjukdom

Den mängd läsk, saft, sport- och energidrycker som många i Sverige dricker kan öka risken för typ 2-diabetes och karies. Mycket socker kan även påverka blodtryck och blodfetter negativt. Det bästa är att inte dricka de här dryckerna så ofta.

Om man dricker mycket alkohol kan det bidra till högt blodtryck. Redan måttliga mängder alkohol ökar risken för vissa typer av cancer, till exempel bröstcancer. Troligtvis ökar alkohol också risken för hjärt- och kärlsjukdom när man dricker mycket.

Energidrycker

Energidrycker är söta läskedrycker som i de flesta fall innehåller koffein, glukuronolakton, taurin och B-vitaminer.

Energidrycker, och olika ingredienser i dem, har utretts av experter i en rad länder och av Efsa, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten, i flera omgångar. Dessa utvärderingar har inte visat att energidrycker är farliga för hälsan om man dricker dem i måttliga mängder.

Det finns dock forskning som visar att om man dricker energidrycker samtidigt med alkohol, kan koffeininnehållet i energidryckerna medföra att man blir mindre medveten om hur berusad man är.

Det förekommer energidrycker med mycket hög koffeinhalt. Vid stor konsumtion av sådana finns risk att råka ut för lätt eller medelsvår koffeinförgiftning.

Senast granskad 2024-05-13