Torka - dricksvatten från egen brunn

Vattenflaska på torr mark

Vid torka kan det bli brist på vatten. Det är därför bra att följa den information som finns om grundvattennivåerna för olika områden. Det kan också vara bra att uppskatta vattennivån i brunnen.

Livsmedelsverket avråder från att dricka vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt och smak.

Kontrollera kvaliteten

Vid långvarig torka kan vattentillgången minska vilket kan påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet. Du bör inte dricka vattnet om det förändras, till exempel om det blir färgat eller om det luktar eller smakar illa.

När vattennivån har stabiliseras bör du skicka in vattenprov för analys. Kontakta ett ackrediterat laboratorium direkt eller kommunens miljökontor eller motsvarande för att få mer information.

Begär analys av  mikroorganismer och ämnen som finns i bilaga 1 i ”Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning”, se länk nedan. I dessa råd finns även information om olika mikroorganismer och kemiska ämnen som kan finnas i dricksvatten.

Finns det industrier, jordbruk eller liknande i närheten av din brunn måste eventuellt andra ämnen undersökas. Kontakta i så fall kommunens miljökontor för att få råd.

Hur vet jag om det är lite vatten i min brunn?

Håll dig uppdaterad om hur grundvattennivåerna är i ditt område. Sveriges geologiska undersökning har kartor och information om grundvattennivåer.

Grävd brunn

Har du en grävd brunn finns det enkla sätt att hålla koll på vattennivån i brunnen. Det går ofta att ha riktmärken i stenar eller i betongen för att följa mängden vatten i brunnen. Ett annat sätt är att ha en lång stång/pinne som räcker ända ner i botten på brunnen.

Mät den blöta delen av stången och skriv upp värdet samt tidpunkten för mätningen. För att kunna jämföra värdena och följa vattennivån är det bra att upprepa mätningarna en längre tid. Använd en ren stång/pinne för att inte smutsa ner vattnet.

Borrad brunn

I en borrad brunn är det svårare att själv avgöra mängden vatten. Här kan den första indikationen på minskad vattenmängd vara en förändring i lukt, smak, utseende eller helt enkelt att luft kommer in i systemet. I låglänta kustområden kan det bli ökad risk för saltvatteninträngning i brunnen i samband med låga grundvattennivåer.

När brunnen har sinat

Ta kontakt med din kommun för att få hjälp och stöd. Om du behöver hämta dricksvatten från ett annat ställe, använd endast rena dunkar som är avsedda för att förvara dricksvatten i.

För att lagra dricksvatten en längre tid kan man även frysa in dricksvatten i större petflaskor, som är avsedda för dryck. Fyll inte flaskorna helt för då kan de spricka i frysen. De frysta petflaskorna är bra som reservvatten men också en kylklampsreserv om elen slutar fungera.

Egen brunn

Senast granskad 2022-03-30