Skogsbränder - dricksvatten från egen brunn

Helikopter som släcker skogsbrand

Vid en skogsbrand kan ämnen bildas och/eller frigöras från mark och växlighet och påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn ansvarar själv för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter en skogsbrand.

Livsmedelsverket avråder från att dricka vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt och smak. 
Även om vattnet inte är missfärgat, smakar eller luktar illa bör du testa vattnet från din brunn efter en skogsbrand.

Vad kan hända med dricksvattnet efter en skogsbrand?

  • I grävda brunnar kan dricksvattnet påverkas snabbt, särskilt om det regnar eller släckvatten för med sig frigjorda ämnen ner till grundvattnet.
  • I bergborrade brunnar kan dricksvattnet påverkas både snabbt och efter en tid, till exempel efter omfattande regn eller på våren efter snösmältning.

Om mycket släckvatten har sprutats i närområdet kan bakterier ha kommit in i brunnen.

Vad ska jag göra?

Har du egen brunn i brandområdet bör du skicka in vattenprov för analys. Kontakta ett kommersiellt ackrediterat laboratorium direkt eller kommunens miljökontor för att få mer information.

Be att få analys av alla mikroorganismer och ämnen som finns i bilaga 1 i "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Du hittar dokumentet längre ned på sidan under Mer information. I dessa råd finns information om olika mikroorganismer och kemiska ämnen i dricksvatten.

Be även att få nedanstående ämnen analyserade. De finns normalt inte i brunnar men kan uppträda efter skogsbrand.

Ämne

Åtgärdsgräns

Kommentar

Barium

1,3 (mg/l)

Höga halter kan bidra till högt   blodtryck och påverkan på hjärtat

Bens(a)pyren

0,010 (µg/l)

Bens(a)pyren är en PAH-förening som troligen ökar risken för cancer

Zink

Smak

3-5 mg/l zink kan ge dricksvattnet en kärv smak

Fråga kommunen om råd

Finns det industrier, jordbruk eller liknande som har brunnit och som kan ha förorenat mark och vatten med kemikalier nära brunnen måste kanske även andra ämnen undersökas. Kontakta i så fall kommunens miljökontor  eller motsvarande för att få råd.

Vissa föroreningar kan fördröjas, därför bör man ta två prover, ett efter skogsbranden och ett senare efter en period med mer omfattande regn eller snösmältning. Rådgör med kommunens miljökontor.

Egen brunn

Senast granskad 2022-03-22