Översvämning - dricksvatten från egen brunn

Översvämmade fält med ensilagebalar

Vid översvämning kan ämnen frigöras från mark och omgivning som kan påverka dricksvattnet i brunnar. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn ansvarar själv för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter översvämning.

Livsmedelsverket avråder från att dricka vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt och smak.

Vad ska jag göra?

I grävda brunnar kan dricksvattnet påverkas snabbt efter en översvämning.
I bergborrade brunnar kan dricksvattnet påverkas snabbt eller en tid efter översvämningen.

Koka vattnet

Har du egen brunn i ett område som översvämmas bör du koka vattnet. Du bör även fortsätta att koka vattnet ett par dagar efter att översvämningen är över.

Finns det industrier, jordbruk eller liknande i närheten av din brunn som också översvämmats måste eventuellt andra ämnen undersökas. Kontakta i så fall kommunens miljökontor för att få råd.

Egen brunn

Senast granskad 2022-03-11