Egen brunn

I Sverige får cirka 1,2 miljoner permanentboende och ungefär lika många fritidsboende sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter som till exempel egen brunn.  Brunnsägaren har ansvar för att vattnet har bra kvalitet.

Senast granskad 2022-01-12