Livsmedel och kriget i Ukraina

Hur påverkar Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna riktade mot Ryssland livsmedelssektorn i Sverige? Livsmedelsverkets bedömning är att tillgången på livsmedel inklusive dricksvatten är god. Höga priser på energi och drivmedel samt svårigheter att få tag på vissa så kallade insatsvaror innebär vissa svårigheter för företagen och kan ge ytterligare höjda matpriser.

På den här sidan hittar du länkar till information kopplat till händelserna – om läget, vad Livsmedelsverket gör, hemberedskap, med mera.

Aktuell bedömning av läget

Nuläge

Livsmedelsverkets bedömning är att tillgången på livsmedel inklusive dricksvatten är god.

Det har blivit och kan bli brist på vissa råvaror, till exempel solrosolja, vilket gör att matproducenter kan behöva byta ut eller ta bort ingredienser i olika produkter. Det har också blivit svårare för företagen att få tag på förpackningsmaterial, vilket kan leda till störningar.

Ökade kostnader och långa leveranstider påverkar också dricksvattenproducenterna.

På längre sikt

Livsmedelsverkets bedömning är att det inte heller på lång sikt blir någon brist på mat totalt sett till följd av kriget. Men livsmedelssektorn påverkas, till exempel genom att ökade kostnader på flera områden och störningar i leveranser kan göra att viktiga varor inte kommer i tid, att det blir stopp i produktionen eller att fler företag går i konkurs. Därför bedömer Livsmedelsverket att omvärldsläget även på sikt får en måttlig till betydande påverkan på livsmedelssektorn.

Leveransproblemen kan gälla så kallade insatsvaror, exempelvis gödsel, bränsle och kemikalier som behövs för livsmedelsproduktionen. Ökade produktionskostnader riskerar också leda till ytterligare höjda matpriser, vilket på sikt kan påverka befolkningens matvanor,

Det finns en risk för brist på kemikalier som används för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Om en bristsituation skulle uppstå prioriteras rening av dricksvatten före avlopp.

Det här gör Livsmedelsverket

Samverkan och omvärldsbevakning

Livsmedelsverket har löpande kontakt och aktivt samarbete med andra myndigheter, branschorganisationer, företag och andra aktörer för att få en samlad och aktuell bild av läget och för att kunna ge stöd på bästa sätt. Samverkan sker också på EU-nivå.

Livsmedelsberedskap

Dricksvattenberedskap

Ställningstagande om märkning av livsmedel

Ökat intresse för hemberedskap

Kriget har gjort att många har blivit mer medvetna om behovet att ha en hemberedskap. Det är bra att ha ett lager med mat och vatten hemma redan i vardagen. Då är du bättre förberedd i händelse av kris. Men preppa gärna ansvarsfullt, du behöver inte hamstra. Det är ingen brist på mat, hyllorna fylls på. Livsmedelsverket har tips på hur du kan förbättra din hemberedskap när det gäller mat och dricksvatten:

Hemberedskap - matförråd
Livsmedel vid kris
Dricksvatten i dunk

Senast granskad 2022-08-30