Livsmedel och kriget i Ukraina

Hur påverkar Rysslands invasion av Ukraina och sanktionerna riktade mot Ryssland livsmedelssektorn i Sverige? Livsmedelsverkets bedömning är att det inte finns någon risk för brist på mat, men att livsmedelsföretag kan få svårt att få tag på vissa ingredienser och att ökade kostnader kan ge ytterligare höjda matpriser.

På den här sidan hittar du länkar till information kopplat till händelserna – om läget, vad Livsmedelsverket gör, hemberedskap, med mera.

Aktuell bedömning av läget

Nuläge

Livsmedelsverkets bedömning är att det fortfarande inte finns någon generell risk för brist på livsmedel i Sverige.

Det kan bli brist på vissa råvaror, till exempel solrosolja, vilket gör att matproducenter kan behöva byta ut eller ta bort ingredienser i olika produkter. Det har också blivit svårare för företagen att få tag på förpackningsmaterial, vilket kan leda till störningar.

Ökade kostnader och långa leveranstider påverkar också dricksvattenproducenterna.

På längre sikt

Livsmedelsverkets bedömning är att det inte heller på lång sikt blir någon brist på mat totalt sett till följd av kriget. Men livsmedelssektorn kommer att påverkas, till exempel genom att ökade kostnader på flera områden och störningar i leveranser kan göra att viktiga varor inte kommer i tid, att det blir stopp i produktionen eller att fler företag går i konkurs. Därför bedömer Livsmedelsverket att omvärldsläget även på sikt får en måttlig till betydande påverkan på livsmedelssektorn.

Leveransproblemen kan gälla så kallade insatsvaror, exempelvis gödsel, bränsle och kemikalier som behövs för livsmedelsproduktionen. Ökade produktionskostnader riskerar också leda till ytterligare höjda matpriser, vilket på sikt kan påverka befolkningens matvanor,

Det finns en risk för brist på kemikalier som används för rening av dricksvatten och avloppsvatten. Om en bristsituation skulle uppstå prioriteras rening av dricksvatten före avlopp.

Det här gör Livsmedelsverket

Samverkan och omvärldsbevakning

Livsmedelsverket har löpande kontakt och aktivt samarbete med andra myndigheter, branschorganisationer, företag och andra aktörer för att få en samlad och aktuell bild av läget och för att kunna ge stöd på bästa sätt. Samverkan sker också på EU-nivå.

Livsmedelsberedskap

Dricksvattenberedskap

Ställningstagande om märkning av livsmedel

Ökat intresse för hemberedskap

Senast granskad 2022-06-28