Taurin

Taurin är ett ämne som bildas naturligt i kroppen. Det är en svavelinnehållande aminosyra, en så kallad aminosulfonsyra. Taurin har många funktioner i kroppen, bland annat bidrar taurin till att salt-vatten-balansen i kroppens celler fungerar. Det taurin som kroppen själv producerar är tillräckligt för människans behov och taurin behöver därför inte finnas i kosten.

Var finns taurin?

Spädbarn kan inte själva bilda tillräckligt med taurin under de första levnadsmånaderna. Det gör att de behöver det taurin som finns i modersmjölk och det är också därför taurin tillsätts i modersmjölksersättning. Modersmjölk innehåller relativt höga halter av taurin, dock innehåller modersmjölk 100 gånger mindre taurin än vad som ofta är tillsatt i energidrycker. 

Hur mycket får vi i oss?

Med en kost som innehåller fisk- och köttprodukter får vi i oss cirka 120-130 milligram taurin om dagen. Om man har en vegetarisk kost får man i snitt i sig runt 17 milligram per dag. En vegankost, som endast innehåller livsmedel från växtriket, innehåller inget taurin.

Är det farligt med taurin?

Det finns idag ingen forskning som tyder på att taurin i de mängder som finns i livsmedel, inklusive energidrycker, kan skada hälsan.

Känsliga grupper

En del personer måste begränsa innehållet av protein i sin mat. För dem är det viktigt att veta att energidrycker innehåller en relativt stor mängd av aminosyran taurin.

Råd om energidrycker

Livsmedelverkets råd om energidrycker som bland annat innehåller taurin, koffein och kolhydrater är att dryckerna:

  • inte är lämpliga som törstsläckare
  • inte lämpliga som vätskeersättning vid träning
  • inte bör kombineras med alkohol

Ämnen i kosttillskott

Senast granskad 2021-12-08