Kreatin

Kreatin är ett ämne som finns naturligt i muskler och som hjälper till att omvandla lagrad energi till rörelseenergi. I människokroppen bildas runt 1-2 gram kreatin per dag. Överskott av kreatin omvandlas till kreatinin som utsöndras via njurarna.

Var finns kreatin?

Kreatin finns i kött och fisk, men säljs även som kosttillskott.

Hur mycket får vi i oss?

Via maten får vi i oss i genomsnitt 1 gram kreatin per dag. Utöver detta producerar kroppen i sig själv cirka 1 gram kreatin per dag.

Är det farligt med kreatin?

Det går i nuläget inte att säga om det är farligt eller inte med stora mängder av kreatin. För att kunna göra den bedömningen behöver vi veta mera (se fördjupning nedan).

Känsliga grupper

Det saknas vetenskapliga studier på tänkbara känsliga grupper som foster, barn, gravida, ammande och äldre.

Råd om kosttillskott

De allra flesta har inte något behov av att äta kosttillskott.

  • Överdosera inte kosttillskott. 
  • Använd inte kosttillskott tillsammans med läkemedel utan att rådgöra med din läkare. 
  • Använd inte kosttillskott istället för läkemedel.

Mer information om Risker med kosttillskott

Fördjupning

EU:s vetenskapliga kommitté (SCF 2000) och den norska vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM 2016) har gjort riskvärderingar av kreatin i kosttillskott.

Riskbedömningar

Expertgrupperna har bedömt att det är låg risk för negativ hälsopåverkan hos friska vuxna som äter kosttillskott med 3 gram kreatin per dag under en kort tid.

Högre halter skulle kunna utgöra en hälsorisk även om man äter det under kort tid. Det går i nuläget inte att svara på om det finns risker med att äta 3 gram kreatin per dag under en längre tid. VKM drar slutsatsen att hälsan hos barn och ungdomar riskerar att få negativ hälsopåverkan om de äter kosttillskott med 3 gram kreatin per dag.

Brist på information om risker med stora mängder kreatin

Med det vetenskapliga underlag som finns tillgängligt idag går det inte att med säkerhet säga om det är farligt eller inte med stora mängder av kreatin. Några frågor som kvarstår att få svar på är

  • Hur påverkas njurfunktionen vid höga intag?                                       
  • Hur påverkas kroppen hos dem som äter kosttillskott med kreatin under en längre tid? De få studier som finns är begränsade till några dagar eller veckor.      
  • Är det säkert för hela den vuxna befolkningen att äta 3 gram kreatin per dag under en kort tid? De flesta studier på människa är gjorda på friska atleter som inte är representativa för hela befolkningen. 
  • Vad händer i de vävnader där kreatin lagras? 
  • Hur påverkas kroppens egen produktion av kreatin om någon som har ätit större mängder av ämnet plötsligt slutar äta det.

Ämnen i kosttillskott

Senast granskad 2021-12-08